Posłowie nie przyjęli poprawek zgłoszonych podczas prac legislacyjnych nad projektem zmian w ustawie. Zakładały one m. in. możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy - 35 lat dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn, a dla niektórych rolników do końca 2022 r. możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę: dla kobiet w wieku 55 lat i mężczyzn w wieku 60 po spełnieniu pewnych warunków. Zgodnie z obecnymi przepisami, rolnicy mogą odchodzić na wcześniejszą emeryturę do końca 2017 r.

Drugą z kluczowych zmian przegłosowanych przez Sejm jest likwidacja emerytury częściowej. Ze względu na przywrócenie poprzedniego, niższego wieku emerytalnego emerytura częściowa, przysługująca po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 62 lata dla kobiet oraz co najmniej 65 lat dla mężczyzn i zróżnicowanego stażu ubezpieczeniowego, straciła rację bytu.

Sprawdź, jakie konsekwencje może mieć obniżenie wieku emerytalnego>>>

Powrócono rozwiązanie obowiązujące do końca 2012 r., zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia zróżnicowanego ze względu na płeć (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) okresu składkowego i nieskładkowego.

Oprócz zmian w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawa wprowadza również zmiany w przepisach kilkunastu innych ustaw określających warunki przyznawania poszczególnym grupom osób prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego. Większość z nich polega na zastąpieniu wydłużonego w 2012 r. wieku emerytalnego wiekiem emerytalnym wynoszącym co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Dla przypomnienia, ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS rozpoczął się proces stopniowego podwyższania i zrównywania wieku emerytalnego wcześniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aż do osiągnięcia dla obu płci wieku 67 lat. Objął on kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Wiek emerytalny kobiet urodzonych w każdym kolejnym kwartale po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych w każdym kolejnym kwartale po 31 grudnia 1947 r. jest podwyższany o 1 miesiąc w porównaniu do wieku emerytalnego osób urodzonych w poprzednim kwartale. W przypadku kobiet docelowy wiek emerytalny miał zostać osiągnięty 1 października 2040 r., a mężczyzn –1 października 2020 r.  Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w systemach emerytalnych obejmujących rolników oraz sędziów i prokuratorów.