W ciągu 3-4 miesięcy przedstawimy propozycję integracji PIT ze składkami na ZUS i ochronę zdrowia -...
21.06.2016
To rząd, a nie samorządy, powinien odpowiadać za wypłatę wynagrodzeń nauczycielom - uważa ZNP....
21.06.2016
W ramach strategii Europa 2020 Polska ma otrzymać ok. 85,5 mld euro. Drugim co do wielkości środków...
Inny
20.06.2016
BHP
Ok. 6,6 tys. pracowników trzech śląskich spółek węglowych zadeklarowało dotąd chęć przejścia do...
20.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...
Jarosław Zasada
20.06.2016
BHP
W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony w formie telepracy zgłosi problem techniczny, taki jak awaria...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
20.06.2016
Kobiety urodzone po 1948 r. do osiągnięcia przezniepowszechnego wieku emerytalnego przewidzianego...
Prawo.pl
20.06.2016
Najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych umożliwia przystępowanie do...
20.06.2016
Pracownik, który otrzymał lub złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, bardzo często...
20.06.2016
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie) rozpatrzy pozew o przywrócenie do pracy w...
20.06.2016
Przepisy w sposób ścisły określają, kto i w jakim zakresie ma prawo uczestniczenia w postępowaniu...
Anna Sokołowska
18.06.2016
BHP
18 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników, których celem jest...
Grzegorz Łyjak
18.06.2016
OPZZ w liście otwartym pyta premiera i prezydenta o realizację przedwyborczych obietnic dotyczących...
17.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Minister Rozwoju skierował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia ws. bhp...
Jarosław Zasada
17.06.2016
BHP
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 14 czerwca nie stwierdził naruszenia prawa do...
Katarzyna Warecka
17.06.2016
Prawie 10 proc. małych i średnich firm prowadzą osoby wykonujące wolny zawód, najczęściej na własny...
17.06.2016
HR
Senat nie zaproponował w czwartek poprawek do nowelizacji przepisów na temat świadczeń rodzinnych....
17.06.2016
Miesięczne wynagrodzenia wszystkich pracowników ochrony zdrowia powinny wzrastać przeciętnie o co...
17.06.2016
W maju 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. w ujęciu...
17.06.2016
HR
Pracodawca może rekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych dodatkowym...
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
17.06.2016
Straż pożarna zakończyła w czwartek późnym wieczorem usuwanie skutków wycieku amoniaku, do którego...
PAP
17.06.2016
BHP
Ze względu na dużą liczbę przepisów regulujących stosunek pracy, obecnie specjaliści HR pomagają...
Milena Daria Majewska
17.06.2016
Pracodawcy prześcigają się w tworzeniu atrakcyjnych ofert nie tylko w zakresie płacowym, ale i...
17.06.2016
HR