Prawo.pl
Ofert pracy dla pracowników sprzedaży jest coraz więcej. W I półroczu br. opublikowano ponad 94...
13.10.2016
HR
Mniejsza motywacja, zniechęcenie, problemy emocjonalne iagresja to niektóre skutki braku work-life...
13.10.2016
Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę pracy w przypadku umów zleceń oraz umów o...
13.10.2016
12.10.2016
BHP
Pakiet 100 zmian jest ważny nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla całego kraju: dla obywateli oraz...
12.10.2016
Europejski Trybunał Praw Człowieka w decyzji opublikowanej 6 października stwierdził...
Katarzyna Warecka
12.10.2016
Ubezpieczenia społeczne
W ciągu najbliższych pięciu lat liczba osób w wieku produkcyjnym znacząco spadnie. Brak ludzi do...
12.10.2016
Pracownikowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej, pomimo przejścia zakładu pracy na nowego...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
12.10.2016
Na podstawie umowy uaktywniającej pracuje wPolsce prawie 8 tys. niań. Jak podkreślają eksperci,...
12.10.2016
7 października Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ wydał rekomendacje...
Paulina Wiśniewska
12.10.2016
HR
40 proc. polskich średnich i dużych firm deklaruje, że brakuje im odpowiednio wykwalifikowanych...
12.10.2016
HR
Od 8 września 2016 r. obowiązują nowe przepisy regulujące zbieg egzekucji i pierwszeństwo wpłat....
12.10.2016
Żeby obciążyć pracodawcę składkami na ubezpieczenia społeczne od przychodów jego pracowników...
12.10.2016
Pracodawca zamierzający rozwiązać za wypowiedzeniem umowę lub umowy o pracę z powodu zmian w...
12.10.2016
Charakter dzisiejszych środowisk pracy bardzo szybko się zmienia. Obecnie wiele osób pracuje...
Inny
11.10.2016
BHP
Z 216 w 2014 r. do 208 w 2015 r. spadła liczba wypadków na przejazdach kolejowych, wzrosła zaś...
PAP
11.10.2016
BHP
Do instalacji w domach czujek czadu i dymu, jako taniego i efektywnego środka ostrzegającego przed...
PAP
11.10.2016
BHP