W 2015 roku obserwowaliśmy burzliwą sytuację na parkiecie warszawskiej GPW. Wpływ na nią miały...
30.05.2016
Według badań koniunktury na rynku pracy, ponad 20 proc. firm planuje dalsze wzrosty zatrudnienia....
30.05.2016
Międzynarodowy traktat jest jedyną realistyczną drogą, by zwalczyć nielegalne praktyki, takie jak...
30.05.2016
Orzeczenie lekarskie pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy wydane w trybie art. 39j...
Maciej Ambroziewicz
30.05.2016
Działy kadr jednostek budżetowych na początku roku 2016 r. stanęły przed niełatwym zadaniem...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
30.05.2016
Do końca lipca br. ubezpieczeni mają czas na podjęcie decyzji gdzie chcą lokować część składki...
Agnieszka Rosa
30.05.2016
Wprowadzenie od 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wys. 12 zł brutto dla pracujących na...
30.05.2016
HR
W czerwcu 2016 r. emeryt oraz rencista będzie mógł dorobić o 80,20 zł więcej niż w maju. Od czerwca...
Marta Schodzińska
30.05.2016
Absolwenci kierunków technicznych, matematyczno-informatycznych oraz ekonomicznych mają łatwiejszy...
30.05.2016
HR
Do związków zawodowych w Wlk. Brytanii należy 8 proc. pracujących tam Polaków i 25 proc. ogółu...
30.05.2016
Czynniki demograficzne, takie jak spadająca liczba ludności, starzenie się społeczeństwa, czy...
28.05.2016
Pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające...
Krzysztof Zamajtys
28.05.2016
BHP
Dynamicznie zmieniające się warunki ekonomiczne wymagają od firm obniżania kosztów, przy...
28.05.2016
Związek Zawodowy Górników w Polsce (ZZG) apeluje do rządu o wsparcie dla firm okołogórniczych....
27.05.2016
19 lipca 2016 r. wejdzie w życie nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/68/UE z...
Inny
27.05.2016
BHP
Proponowana przez rząd nowelizacja ustawy o promocji zatrudniania może w znaczący sposób utrudnić...
27.05.2016
Już wkrótce pracodawcy będą musieli zmierzyć się ze spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym. Puls...
27.05.2016
HR
Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. powinno wzrosnąć z 1850 zł do 1900 zł, czyli o 2,7 proc. -...
27.05.2016