Średni okres zatrudnienia pracownika tymczasowego wyniósł 63 dni w ciągu 12 miesięcy. Zanotowano niewielki, jedynie 2% wzrost liczny godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych. Liczba pełnych etatów FTE wyniosła w PFHR 66 tys. (liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w przeliczeniu na pełne etaty).

[-OFERTA_HTML-]

„Niski wzrost liczby pracowników tymczasowych to przede wszystkim efekt coraz większych trudności z posykiwaniem kandydatów o odpowiednich kompetencjach. Oceniam, że będzie to największe wyzwanie stojące przed polskimi pracodawcami w najbliższych latach"- komentuje Wojciech Ratajczyk, Wiceprezes ds. pracy tymczasowej w Polskim Forum HR.

Więcej pracowników 50+
Stałą charakterystyką rynku pracy tymczasowej jest wysoki odsetek zatrudnienia kobiet i osób młodych. Zupełnie wyjątkową rysą minionego roku, jeśli chodzi o strukturę wiekową sektora stanowi spory, bo aż 31% wzrost reprezentatywności osób po 50 roku życia. Firmy członkowskie PFHR zatrudniały ponad 15 tys. osób w tej kategorii wiekowej.

[-DOKUMENT_HTML-]

Rekordowo dużo agencji na rynku
Nadal rynek usług HR pozostaje bardzo rozdrobniony. Ubiegły rok zakończył się z liczbą 7386 agencji zatrudnienia, o 21% więcej niż w poprzednim roku. W 2016 roku zostało zarejestrowanych ok. 2 tys. podmiotów, podczas gdy ok. 800 podmiotów wykreślono z rejestru. Osoby fizyczne stanowią 39% wszystkich agencji zatrudnienia.

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych
1 czerwca 2017 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i niektórych innych ustaw, których ostateczny kształt jest obecnie procedowany. Agencje muszą przygotować się na znaczny wzrost kosztów oraz ograniczeń wynikających z nowych przepisów. Jak komentuje Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR: „Zadaniem stojącym przed partnerami społecznymi w Polsce jest stworzenie takich warunków prawnych funkcjonowania rynku pracy, które zabezpieczą interesy pracowników i jednocześnie pozwolą sprostać wyzwaniom związanym z deficytem kandydatów, automatyzacją pracy i niespotykaną do tej pory dynamiką zmian zachodzących na rynkach globalnych. Nowe, bardziej elastyczne formy pracy nie wykluczą bowiem tradycyjnych, kodeksowych umów, jednak są nieodwracanym efektem postępu i częścią każdej nowoczesnej gospodarki".

Źródło: Konfederacja Lewiatan