Uroczyste ogłoszenie werdyktu Kapituły Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas plenarnej sesji XIX Konferencji z cyklu „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, która odbędzie się 4 kwietnia br. Laureaci otrzymają imienne zaproszenia do udziału w obradach. Sukcesy dziennikarzy w promocji bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie po raz czwarty zostaną zaprezentowane przedstawicielom przedsiębiorców górniczych z całej Polski.
Wszystkie zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu spełniały wymogi regulaminowe. Kapituła przyznała nagrody za materiały dziennikarskie opublikowane w 2015 roku. Przesłane na konkurs publikacje oceniane były według kryteriów merytorycznych, w tym rzetelności, dociekliwości, różnorodności tematycznej oraz atrakcyjności formy dziennikarskiej prezentacji następujących tematów:
- profilaktyka zagrożeń występujących w górnictwie,
- zasady bhp w górnictwie,
- napiętnowanie złych nawyków,
- dobre praktyki i nowatorskie rozwiązania systemowe, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych,
- rola nadzoru górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa pracy.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Mogą w nim uczestniczyć dziennikarze prasy, radia, telewizji, portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym. Organizatorami Konkursu jest Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego", która działa przy WUG. Coroczne edycje tego konkursu zostały zapoczątkowane w 2011 r.