W końcowy etap weszły prace Komisji do zbadania okoliczności i przyczyn tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 29 listopada 2016 r. w ZG „Rudna”. Podczas czwartego posiedzenia Komisji formułowano propozycje wniosków dotyczących przyczyn tąpnięcia i wypadku zbiorowego, w którym życie straciło ośmiu pracowników, a 21 odniosło lekkie obrażenia.

Komisja zapoznała się 8 marca z informacjami o stosowanych w kopalniach KGHM PM systemami i urządzeniami lokalizacji pracowników w wyrobiskach dołowych, co ma istotne znaczenie dla sprawności akcji ratowniczej. Ponadto omówiono wyniki dochodzenia prowadzonego przez OUG we Wrocławiu, który zakończył już przesłuchania wszystkich świadków tragicznego zdarzenia w ZG „Rudna” (przesłuchano łącznie 50 osób, w tym poszkodowanych w wypadku), oraz oceniono akcję ratowniczą. Ponadto podczas posiedzenia przedstawiono wyniki opracowań naukowych, wykonane przez dwie grupy robocze powołane w ramach Komisji.

Formułowane propozycje określenia przyczyn zaistniałego tąpnięcia oraz wniosków wynikających z prac Komisji będą w najbliższych tygodniach redagowane. Zostaną prawdopodobnie przyjęte podczas ostatniego posiedzenia Komisji, które zostało zaplanowane na 11 kwietnia br.

Komisja została powołana 30 listopada br. przez w.o. prezesa WUG. Pracuje w 17-osobowym składzie, pod przewodnictwem Wojciecha Magiery, wiceprezesa WUG. W komisji są eksperci z: Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy - Oddziału w Legnicy, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu i WUG. W posiedzeniu Komisji uczestniczył nowo powołany prezes WUG dr inż. Adam Mirek, który pracuje w jej składzie od pierwszego posiedzenia.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z 10.03.2017 r.