Obecnie, odsetek pracowników zatrudnionych w ramach pracy tymczasowej w naszym kraju wynosi 1,30%. Zgodnie z ustawą z 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, podmiotami, które jako jedyne mogą zatrudniać w oparciu o ten rodzaj umowy, są agencje zatrudnienia. Według Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, w Polsce jest ich 7744.

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to rodzaj zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy strony: pracownik tymczasowy, agencja zatrudnienia i pracodawca użytkownik.  Agencje zatrudnienia działają w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej, która reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz zasady ich kierowania do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Agencja zatrudnienia zatrudnia pracownika, a następnie deleguje go do wykonywania pracy u swojego klienta, czyli pracodawcy użytkownika. Pod jego kierownictwem pracownik wykonuje swoje obowiązki. Z kolei agencja zatrudnienia, formalnie będąca pracodawcą, zajmuje się całą obsługą kadrowo-płacową związaną z zatrudnieniem, czyli naliczaniem i wypłatą wynagrodzenia, rozliczaniem urlopów, odprowadzaniem zaliczki na podatek dochodowy, składki na ZUS, itd.

- Pracodawcy często korzystają z usługi pracy tymczasowej, gdy okresowo potrzebują zwiększyć zatrudnienie np. ze względu na zbliżające się święta lub prace sezonowe, kiedy potrzebują osób na zastępstwo lub do wykonywania prac dodatkowych, których nie byliby w stanie wykonać pracownicy etatowi  – komentuje Marta Zbądzka, Kierownik Projektu w LeasingTeam.

Jasne strony pracy tymczasowej:

1. Stabilne zatrudnienie z opłaconymi składkami

Agencje zatrudnienia, w przypadku pracy tymczasowej, podpisują z pracownikami umowę o pracę tymczasową, która gwarantuje im takie same świadczenia jak umowa o pracę. Już po przepracowaniu 30 dni pracownik ma prawo do dwóch dni urlopu, jego składki są odprowadzane na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę. Jeżeli zachoruje, otrzyma wynagrodzenie chorobowe za okres, w którym przebywał na L4, czyli zwolnieniu lekarskim. Czas przepracowany w oparciu o ten rodzaj umowy, wlicza się do emerytury.

- Dokładny okres trwania umowy o pracę tymczasową zawsze jest uzależniony od potrzeb pracodawcy użytkownika i może wynosić zarówno tydzień, jak i kilkanaście miesięcy. Nie może jednak trwać dłużej niż 18 miesięcy w ciągu następnych 3 lat. Zabezpiecza to pracowników przed wydłużaniem w nieskończoność okresu, w którym zatrudnieni są  na umowie o pracę tymczasową – twierdzi ekspertka.

Umowę o pracę tymczasową można rozwiązać za wypowiedzeniem, które wynosi 3 dni, jeśli umowę zawarto na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie i 1 tydzień (licząc od najbliższej niedzieli), jeśli umowę zawarto na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

[-DOKUMENT_HTML-]

2. Różorodność ofert

Wachlarz stanowisk, na których w ramach pracy tymczasowej zatrudniani są pracownicy, jest szeroki. Bardzo często poszukiwani są pracownicy na stanowiska niewymagające bardzo wysokich kwalifikacji np. pracownik produkcji, kasjer, sprzedawca,  operator maszyn czy telemarketer. W przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne, agencje zatrudnienia poszukują pracowników z odpowiednimi uprawnieniami:  elektryka, spawacza, analityka e-commerce czy programisty. Pracę na umowę tymczasową znajdą również asystentki zarządu, specjaliści ds. obsługi procesów biznesowych, spedytorzy lub  specjaliści w dziale kadr i płac.

Stawki na poszczególnych stanowiskach są różne i uzależnione od posiadanego doświadczenia. Na stanowiskach produkcyjnych wahają się pomiędzy 13 a 16 zł brutto za godzinę. Hostessa podczas weekendowych akcji promocyjnych w dużym mieście może zarobić od 14 do 18 zł netto za godzinę. Zdarzają się również oferty jednodniowej promocji lub obsługi gości w czasie specjalnych wydarzeń np. konferencji, podczas których wynagrodzenie wynosi 20 zł netto za godzinę, przy dziewięciogodzinnym dniu pracy. W przypadku innych stanowisk, wysokość płacy uzależniona jest od posiadanego doświadczenia oraz umiejętności. Na przykład spawacz z bardzo małym doświadczeniem zarobi od 15 zł/h brutto za godzinę, a wysoko wykwalifikowany może otrzymać nawet od 5 do 8 tysięcy złotych netto miesięcznie.

3. Możliwość elatyczności

Praca tymczasowa daje możliwość pogodzenia wielu aktywności jednocześnie. Może pozwolić na dopasowanie grafiku np. do zajęć na uczelni, w przypadku studentów stacjonarnych, lub na pogodzenie aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem, w przypadku młodych matek. Jest również bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują dodatkowych pieniędzy i chciałyby zarobić po godzinach. Agencje zatrudnienia są otwarte na zatrudnianie na umowę o pracę tymczasową osób w każdym wieku. Duża grupa pracowników to osoby 50+.

Dzięki możliwości pracy przy interesujących projektach w różnych firmach i branżach praca tymczasowa pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe i nowe umiejętności. Zwłaszcza dla ludzi młodych jest to duży atut, ponieważ mogą wykonywać pracę w różnych firmach i na różnych stanowiskach. Pozwala im to bardziej świadomie planować swoją karierę zawodową.

4. Łatwy dostęp do agencji zatrudnienia

Agencje zatrudnienia prowadzą szeroko zakrojone działania rekrutacyjne w celu pozyskania kandydatów. Swoje oferty publikują na portalach z ogłoszeniami o pracę takimi jak infopraca.pl czy na portalach z drobnymi ogłoszeniami np. olx.pl. Starają się docierać do kandydatów również za pośrednictwem lokalnych portali internetowych lub ogłoszeń rozwieszanych na tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach zlokalizowanych najbliżej siedziby pracodawcy użytkownika. Najbardziej popularną formą kontaktu z agencją zatrudnienia jest wysłanie CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail bądź zadzwonienie na podany numer telefonu. Warto również śledzić portale społecznościowe takie jak chociażby Facebook, na których rekruterzy coraz częściej zamieszczają posty z ogłoszeniami o pracę. Wystarczy w odpowiedzi wyrazić zainteresowanie daną propozycją pracy i czekać na kontakt ze strony rekrutera.  Kolejną możliwością jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej agencji zatrudnienia i rejestracja w bazie kandydatów.

5. Perspektwy stałego zatrudnienia

Wciąż niewielu kandydatów wie, że decydując się na pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia ma szansę na zdobycie stałej posady. Dzięki współpracy z agencją zatrudnienia, firmy mają możliwość sprawdzenia jak pracownik radzi sobie na danym stanowisku, czy jest zaangażowany i czy dobrze układa się jego współpraca z zespołem. Jeżeli pracodawcy użytkownicy mogą pozwolić sobie na zwiększenie stałego zatrudnienia, bardzo często wolą zaproponować pracę już sprawdzonym pracownikom tymczasowym niż rozpoczynać zewnętrzny proces rekrutacji. W takiej sytuacji pracownicy podpisują umowy o pracę już bezpośrednio z pracodawcą użytkownikiem, który formalnie staje się ich pracodawcą.

Źródło: Leasing Team Group