Jeszcze kilka lat temu praca zdalna dotyczyła przede wszystkim freelancerów i osób samozatrudniających się. Dzisiaj, kiedy na rynek wkraczają coraz młodsze pokolenia, ten system pracy zyskuje na popularności także wśród polskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Portal HRstandard.pl podpowiada, jak pracować zdalnie, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Według badań IDC przeprowadzonych w 2016 roku, ponad trzy czwarte dużych firm w Europie oferuje swoim pracownikom możliwość telepracy, czyli pracy w domu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W Polsce wskaźnik ten osiągnął dokładnie 45 proc. i wszystko wskazuje na to, że z roku na rok będzie coraz wyższy. Wynika to z faktu, że pokoleniu Y oraz wkraczającemu właśnie na rynek pracy pokoleniu Z, dużo bardziej zależy na elastyczności w sferze zawodowej, niż wcześniejszym generacjom. Określenie godzin pracy oraz przygotowanie listy zadań do zrealizowania to podstawa efektywnej pracy zdalnej. Warto pamiętać o tym, aby lista ta uwzględniała zadania możliwe do wykonania w ciągu jednego dnia oraz określała priorytety. Dzięki temu, pracownik zdalny będzie w sposób usystematyzowany wykonywał swoje obowiązki, a usuwanie z listy kolejnych zrealizowanych zadań będzie motywowało go do dalszej pracy. Warto pamiętać również o przerwach – najlepiej krótkich spacerach, podczas których zregeneruje się organizm i odświeży umysł.

Więcej: hrstandard.pl/2016/12/06/praca-zdalna-efektywnosc

Źródło: hrstandard.pl, stan z dnia 7 grudnia 2016 r.