Nowy wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych...
Adriana Surwiło
11.07.2018
BHP
Naganne zachowanie pracownika w czasie wolnym, nawet jeżeli narusza zasady współżycia społecznego,...
Sokołowska Anna
11.07.2018
Prawo pracy
Wnioskodawca przez wiele lat świadczył pracę przy obróbce mięsa, zajmując się m.in. wędzeniem,...
Aleksandra Partyk
11.07.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Już nie lekarz, a upoważniona przez niego pielęgniarka, ratownik medyczny lub sekretarka medyczna...
Agnieszka Matłacz
11.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Matka, która jest na emeryturze, nie może pobierać świadczenia pielęgnacyjnego na syna. Taki wyrok...
Monika Sewastianowicz
10.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Od pierwszego września o 20 proc. spadną uposażenia posłów i senatorów. Nowelizacja, którą...
Agnieszka Matłacz
10.07.2018
Prawo pracy
Po wakacjach na uczelniach szykują się duże podwyżki. Profesor zwyczajny zarobi co najmniej 6410...
Monika Sewastianowicz
09.07.2018
Obniżenie wieku emerytalnego, wprowadzenie e-składki i e-zwolnień - to najważniejsze dla ZUS...
Agnieszka Matłacz
09.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Prace alpinistyczne to m.in. prace na elewacji budynków, roboty budowlane i rozbiórkowe, prace...
Kazimierz Kościukiewicz
09.07.2018
BHP
Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych nie zawierają unormowań pozwalających na ustalenie...
Aleksandra Partyk
09.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
- Długo na to czekaliśmy. Poziom rejestrowanego bezrobocia obniżył się do 969 tys. osób w końcu...
Agnieszka Matłacz
06.07.2018
Prawo pracy
Wyjazdy integracyjne znają już wszyscy, wyjazdy motywacyjne to również nie nowość. A kto słyszał o...
Victoria Iwanowska
06.07.2018
HR
Trybunał Konstytucyjny odwołał wyznaczoną na 10 lipca rozprawę w sprawie zniesienia limitu...
Agnieszka Matłacz
05.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Klej, który dostał się do oka pracownicy, spowodował uraz. Powstałe zapalenie spojówki można więc...
Maciej Ambroziewicz
05.07.2018
BHP
Żołnierze zwolnieni z terytorialnej służby wojskowej będą korzystali z pierwszeństwa w pracy...
Katarzyna Kubicka-Żach
05.07.2018
Samorząd terytorialny
Pracownik przez ok. 6 godzin wykonywał naprawy samochodów w kanale remontowym. Resztę dnia...
Aleksandra Partyk
04.07.2018
Prawo pracy
Ustawa ratyfikująca polsko-turecką umowę o zabezpieczeniu społecznym czeka już tylko na podpis...
03.07.2018
Jeśli firma da w urzędzie pracy ogłoszenie i nie znajdzie się odpowiedni kandydat, to dostanie bon...
Agnieszka Matłacz
03.07.2018
Prawo pracy
Bon ofertowy ma ułatwić poszukiwanie kandydatów do pracy poza rejestrami powiatowych urzędów pracy.
Agnieszka Matłacz
03.07.2018
Prawo pracy
Prezydent podpisał ustawę obniżającą uposażenia parlamentarzystów. Jeśli do końca lipca zostanie...
Agnieszka Matłacz
03.07.2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowej ustawy o rynku pracy....
Agnieszka Matłacz
02.07.2018
Od 1 lipca pracodawcy mogą ściągać do Polski pracowników z całego świata bez potrzeby...
Agnieszka Matłacz
02.07.2018
Zmiany są wszędzie – od postępu techno­logicznego po wymagania dotyczące zgodności HR z wymogami...
Olga Domalewska
02.07.2018
HR
Pracodawcy, którzy wysyłają swoich pracowników za granicę, muszą przygotować się na wiele zmian....
Karolina Schiffter
01.07.2018
Senatorowie w piątek zaproponowali poprawki do ustawy o tachografach. Nowe przepisy mają poprawić...
29.06.2018
Senat uchwalił w piątek wraz z poprawkami nowelizację ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych...
Krzysztof Sobczak
29.06.2018
Brak pracowników na rynku pracy może mieć negatywny wpływ na planowane inwestycje - podkreślała...
28.06.2018
Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę może zostać dokonana przez odwołanie się pracownika od...
Dabrowska Paula
28.06.2018
Prawo pracy
W kwietniu br. stopa bezrobocia w Polsce była jedną z najniższych w Europie, a Polacy znaleźli się...
28.06.2018
Prawo nie może zmuszać osoby, która zmieniła płeć, do unieważnienia małżeństwa. Prawo do przejścia...
Monika Sewastianowicz
28.06.2018
Emerytury i renty
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski