Z najnowszej informacji Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącej przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw – dane kwartalne wyrównane sezonowo wynika, że w okresie od lipca do września 2020 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6.283 tys. osób. To więcej niż w II kwartale br., kiedy średnio w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 6.265 tys. osób, ale mniej niż w okresie styczeń-marzec. W I kwartale 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło bowiem 6.417 tys. osób. Dla porównania dodajmy, że w III kwartale 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 6.407 tys. osób.

Według GUS, w III kwartale 2020 r. średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5.421,18 zł i było wyższe nie tylko od przeciętnego wynagrodzenia w  II kwartale br. (gdy średnia pensja wyniosła 5.224,69 zł), ale i w I kwartale br. (5.392,97 zł). W efekcie, wyłączając załamanie w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r., przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw systematycznie wzrasta. Dla porównania dodajmy, że w III kwartale 2019 r. utrzymywało się na poziomie 5.214,68 zł.