Najbardziej usatysfakcjonowane wysokością wynagrodzenia są osoby pracujące w sektorze usług dla...
Agnieszka Matłacz
30.07.2018
Prawo pracy
Pracodawcy jako administratorzy danych osobowych powinni powołać Inspektora Ochrony Danych. Mają na...
Izabela Baranowska
30.07.2018
Prawo pracy RODO
Zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców - to skutek...
Krzysztof Sobczak PAP
27.07.2018
Prawo tworzenia organizacji związkowych i wstępowania do nich będzie dotyczyć wszystkich osób...
Krzysztof Sobczak
27.07.2018
Prawo pracy
Przyjęta w piątek bez poprawek przez Senat nowelizacja ustawy wprowadzi nowe zasady lokowania...
Krzysztof Sobczak
27.07.2018
Pozostawienie w firmie części składki przeznaczanej dotychczas na Fundusz Pracy mogłoby być...
Krzysztof Sobczak
26.07.2018
Prawo pracy
Tańszy zakup towarów sprzedawanych przez pracodawcę – jak się okazuje – wcale nie musi być taki...
Krzysztof Koślicki
26.07.2018
PIT
W ostatnich trzech latach sytuacja na rynku uległa istotnej zmianie. Mam wrażenie, że jeszcze nie...
Agnieszka Matłacz
24.07.2018
Prawo pracy
MOP podaje, że dokonano zatrzymania pierwszego statku rybackiego na podstawie zapisów zawartych w...
Adriana Surwiło
24.07.2018
Prawo pracy
31 lipca 2018 r. mija ustawowy termin opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników za...
Agnieszka Matłacz
24.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Wizyta u dentysty, szkolna wycieczka czy przedstawienie - w takich sytuacjach pracujący rodzice...
Agnieszka Matłacz
24.07.2018
Prawo pracy
Czerwcowe dane są lepsze o 0,2 proc. niż przed miesiącem. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła...
Agnieszka Matłacz
24.07.2018
Prawo pracy
We wtorek Senat zajmie się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w...
Agnieszka Matłacz
23.07.2018
Emerytury i renty
Minister Rafalska zareagowała na doniesienia o powtarzających się przypadkach łamania przepisów...
Agnieszka Matłacz
23.07.2018
Prawo pracy
Kodeks pracy przewiduje możliwość umownego ustanowienia zakazu konkurencji pracownika wobec...
Magdalena Rycak
20.07.2018
Prawo pracy
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia czy w umowach o pracę, aneksach na...
Katarzyna Pietruszyńska
20.07.2018
Prawo pracy
Do lipca 2019 roku z blisko 170 aktów zniknąć mają wymagania stosowania pieczątek. Załatwiając...
Agnieszka Matłacz
20.07.2018
Prawo pracy
Lato to szczególnie trudny okres dla pracowników, którzy z racji wykonywanej pracy są zobowiązani...
Adriana Surwiło
20.07.2018
BHP
W Polsce pracuje co trzeci dorosły niepełnosprawny - to znacznie poniżej średniej unijnej. Każdego...
Agnieszka Matłacz
20.07.2018
Prawo pracy
Rada Dialogu Społecznego będzie miała szersze kompetencje zarówno na szczeblu krajowym, jak i...
Agnieszka Matłacz
19.07.2018
Prawo pracy
1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa, która skraca okres przechowywania akt pracowniczych i...
Agnieszka Matłacz
19.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
W mediach pojawiły się informacje, że jeszcze w lipcu zaprezentowana zostanie wstępna wersja...
Agnieszka Matłacz
19.07.2018
Ubezpieczenia społeczne
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło już ponad 750 skarg na naruszenie przepisów i ponad 500...
18.07.2018
RODO
Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w drugiej połowie sierpnia planowane jest skierowanie...
Agnieszka Matłacz
17.07.2018
Prawo pracy
7,5 proc. więcej niż przed rokiem i 3,2 proc. więcej niż w maju wyniosło w czerwcu przeciętne...
Agnieszka Matłacz
17.07.2018
Prawo pracy
Jeśli kobieta przebywa na urlopie wychowawczym, to pracodawca nie można w trybie natychmiastowym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2018
Najmniej wniosków o emerytury trafia do ZUS w środy i czwartki. W poniedziałki jest ich najwięcej,...
Agnieszka Matłacz
17.07.2018
Z raportu Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że 7 proc. skontrolowanych sklepów nie zastosowało się...
15.07.2018
Prawo gospodarcze
Rada Dialogu Społecznego będzie mogła opiniować nie tylko ustawy, ale także rządowe strategie i...
Krzysztof Sobczak
14.07.2018
Prawo pracy
Z raportu Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że tylko 7 proc. skontrolowanych sklepów nie...
Krzysztof Sobczak
14.07.2018
Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski