Warunkiem zwolnienia jest prowadzenie działalności 30 września 2020 r., zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. 

Jak poinformował we wtorek rano wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, projekt kolejnej ustawy antycovidowej, zgłoszonej przez Radę Ministrów, został wniesiony przez grupę posłów pod dzisiejsze obrady Sejmu. - Projekt „zawiera katalog rozmaitych ułatwień i uproszczeń jeśli chodzi o kwestie biurokratyczne” - powiedział.

Czytaj także: Jest projekt branżowej tarczy antykryzysowej>>
 

Dodatkowe wsparcie dla branży turystycznej

W projekcie ustawy proponuje się zmianę polegającą na wykreśleniu terminu na przekazanie przez ministra ds. turystyki środków na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej oraz kosztów obsługi wypłat tych świadczeń. Jak wskazują projektodawcy, obecnie obowiązująca ustawa zapewnia finansowanie przedmiotowego świadczenia w 2020 r. Zaproponowana zmiana zapewnić ma finansowanie również w kolejnym roku.

 

Projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. działalność w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej.

Proponowane jest też jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto zakłada się, że koszty obsługi będą wynosiły 0,5 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Premier: Chcemy podtrzymać byt firm

Chcemy zrobić wszystko, także z ogromnym wsparciem ze strony budżetu państwa, żebyście mogli przechowywać wartość stworzoną przez was, wartość waszych przedsiębiorstw, przez te trudne miesiące epidemii - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki zwracając się do przedsiębiorców.

- Musimy znaleźć sposób funkcjonowania wielu branż w sytuacji ograniczeń w prowadzeniu biznesu. I te możliwości finansowane: bezzwrotna dotacja, zapłata za ZUS, zapłata za postojowe, częściowa zapłata za pracowników służyć ma właśnie również temu, żeby przedsiębiorcy mogli się do tego arcytrudnego czasu we właściwy sposób dostosować - powiedział Morawiecki. - Dodał,  oprócz przedstawionych we wtorek rozwiązań będą też dostępne "długoterminowe pożyczki i gwarancje dla tych, którzy będą chcieli skorzystać z różnego rodzaju programów inwestycyjnych czy operacyjnych dla przedsiębiorców".