Pozytywny wpływ ograniczenia handlu na zawartość portfela widzi co szósty Polak - wynika z badania na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pt. „Wpływ niedziel wolnych od handlu na budżet domowy”. Najwięcej zaoszczędzili 18-24 latkowie, co pokazuje, że to oni najchętniej korzystali z otwartych w niedziele galerii handlowych. Wizyty w sklepach zastępujemy zakupami w sieci, spotkaniami towarzyskimi, wyjściami do restauracji, czy kina.
Paweł Żebrowski
01.03.2019
Rynek i konsument Prawo pracy Małe i średnie firmy
Stacje benzynowe okazały się największym beneficjentem wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele i święta - ich obroty wrosły nawet o kilkanaście procent. Odwiedzamy je nie tylko po to, aby kupić paliwo, ale także alkohol i papierosy. Stacje benzynowe dają również możliwość dorobienia osobom, które chcą pracować w niedzielę. 1 marca mija rok od wprowadzenia ograniczenia.
Paweł Żebrowski
01.03.2019
Rynek i konsument Prawo pracy
Dyskryminacją pośrednią osoby niepełnosprawnej było zawarcie umowy między pracodawcą a związkami zawodowymi, która wykluczała emerytów i rencistów z grupy osób, którym należy się nagroda jubileuszowa w razie utraty pracy po restrukturyzacji zakładu - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.03.2019
Prawo pracy
Rozpatrując wnioski o "matczyną emeryturę" trzeba będzie dość kompleksowo zbadać sytuację dochodową danej osoby. Zakład będzie mógł posiłkować się danymi z urzędu skarbowego oraz gminy - podkreśliła w rozmowie z Prawo.pl prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wnioski o świadczenie można oficjalnie składać od 1 marca.
Paweł Żebrowski
01.03.2019

Od 1 marca waloryzacja emerytur

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Dodatkowe 70 zł brutto dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2447,73 zł brutto. Świadczenia powyżej tej kwoty zostaną przeliczone przy użyciu wskaźnika waloryzacji, który w tym roku wynosi 102,86 proc. Od 1 marca najniższa emerytura z FUS wynosi 1100 zł.
Paweł Żebrowski
01.03.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Ponad 3,4 mld zł PFRON planuje przeznaczyć w 2019 r. m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami - poinformowała prezes Funduszu Marlena Maląg. Samorządy na rehabilitacją zawodową i społeczną mają otrzymać blisko 1,5 mld zł.
Paweł Żebrowski
28.02.2019
Pomoc społeczna Rynek
Związkowcy postulują, aby policjanci, którzy pracują na ulicach miast mieli prawo do dodatkowego urlopu. Apelują o powołanie specjalnego zespołu w Komendzie Głównej, który miałby się zająć tą sprawą. - Wprowadzenie dodatkowego urlopu wymagałoby zmian w rozporządzeniu - odpowiada nadkom. Piotr Sadowski z sekcji ochrony pracy KGP.
Paweł Żebrowski
28.02.2019
Prawo pracy BHP

Emeryt dorabiający do emerytury musi się rozliczyć z ZUS

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które przeszły na „wcześniejszą” emeryturę i nie poinformują o dodatkowych dochodach ZUS będą musiały zwrócić nienależnie pobrane świadczenie. Czwartek 28 lutego to ostatni dzwonek, aby to zrobić.
Paweł Żebrowski
28.02.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ponad 2 mln Polaków opiekuje się starszymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny lecz poza zasiłkami, państwo nie organizuje opieki wyręczającej, szkoleń, nie zapewnia opieki psychologicznej i nie pomaga w godzeniu opieki z pracą - wskazuje rzecznik praw obywatelskich
Paweł Żebrowski
28.02.2019
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

MRPiPS: Będzie więcej żłobków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Nawet 23,1 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 mogło powstać w 2018 r., a blisko 54 tys. już istniejących zostało dofinansowanych – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Paweł Żebrowski
27.02.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Co do samego systemu składania wniosków, nie przewidujemy tu istotnej zmiany. Wnioski o świadczenie będzie można przesyłać od 1 lipca - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, odnosząc się do zapowiedzi PiS, że "500 plus" będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko.
Paweł Żebrowski
27.02.2019
Pomoc społeczna Finanse publiczne
Cyberprzestępczość, polskie kampanie socjotechniczne, analiza incydentów - to główne tematy dwudniowej konferencji skierowanej dla praktyków tworzących i utrzymujących system ochrony danych osobowych. Pierwszy wykład już 4 marca, o godz. 9.15 w hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach.
Jolanta Ojczyk
27.02.2019
Komisja Europejska chwali stan polskiej gospodarki, wskazuje jednak, że jednym z jej najsłabszych elementów jest rynek pracy. - Braki wykwalifikowanej siły roboczej utrudniają firmom wzrost w wielu sektorach - podkreśliła KE.
Paweł Żebrowski
27.02.2019
Rynek Prawo pracy
Narodowy Bank Polski opublikował zestawienie średnich pensji dyrektorów. Po nazwie stanowiska pozwala ono ustalić, ile zarabiają Martyna Wojciechowska i Kamila Sukiennik, najbliższe współpracowniczki prezesa Adama Glapińskiego. To publiczna dyskusja o ich wysokich zarobkach doprowadziła do uchwalenia tzw. ustawy o jawności wynagrodzeń w NBP.
Jolanta Ojczyk
27.02.2019
Finanse

Rafalska: ZUS w 30 dni rozpatrzy wniosek o "matczyną emeryturę"

Pomoc społeczna CIT Ubezpieczenia społeczne
Matczyne emerytury nie będą wypłacane wstecz. Jeżeli wniosek złożymy w kwietniu to dostaniemy świadczenie za kwiecień, za marzec już nie - podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
27.02.2019
Pomoc społeczna CIT Ubezpieczenia społeczne

ZUS daje prawie 50 milionów na poprawę warunków pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Prawie 50 mln zł popłynie do firm, które wystartowały w konkursie na projekt poprawiający warunki pracy. Na dofinansowanie czeka ponad 550 przedsiębiorców w całej Polsce, które przygotowały najbardziej obiecujące projekty - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
27.02.2019
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele, choć nie najlepsza, weszła w życie i funkcjonuje niecały rok. Dajmy sobie czas na to, żeby sprawdzić jak to działa. Każda zmiana wywołuje niepotrzebne emocje - ocenił rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, odnosząc się do propozycji nowelizacji przepisów o ograniczeniu handlu.
Paweł Żebrowski
27.02.2019
Rynek i konsument Rynek Prawo pracy
Z danych ZUS wynika, że najwięcej zasiłków i urlopów macierzyńskich w 2018 r. branych było w sierpniu i we wrześniu - ponad 305 tys. - W ostatnich latach dzieci poczęte w grudniu okazują się być najczęstszymi, choć trudno jest określić, dlaczego ten akurat okres miałby być najbardziej zachęcający do podejmowania takich prób.
Paweł Żebrowski
26.02.2019
Rynek
Promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy i zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne wykrywające choroby cywilizacyjne, w tym nowotwory – to główny cel konkursu "PracoDawca Zdrowia".
Paweł Żebrowski
26.02.2019
Prawo pracy BHP
Stworzenie portalu internetowego, który informowałby o możliwościach mieszkania i pracy w Polsce oraz zmiany w przyznaniu Karty Polaka poprzez zniesienie obowiązkowego wymogu posługiwania się językiem polskim - takie zmiany według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców mogłyby zachęcić Brazylijczyków polskiego pochodzenia do przyjazdu do naszego kraju.
Paweł Żebrowski
26.02.2019
Rynek Prawo pracy
Wśród osób z niepełnoprawnościami stopa bezrobocia latach 2015-2018 spadła z 13 proc. do 6,2 proc. Według danych za trzeci kwartał 2018 r. współczynniki aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 30,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia 28,2 proc.
Paweł Żebrowski
26.02.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Dodatkowe pięć dni płatnego urlopu? Jeśli tak, to kto za to zapłaci?

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Projekt dyrektywy przewiduje wprowadzenie dodatkowych 5 dni urlopu na opiekę nad potrzebującym członkiem rodziny, np. rodzicem. Nie przesądzają jednak, czy ten urlop miałby być płatny, a jeśli tak to w jakiej wysokości. Pracodawcy dostrzegają taka potrzebę, ale nie chcą kolejnych obciążeń kosztów pracy.
Paweł Żebrowski
26.02.2019
Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wzrost bezrobocia nie oznacza dla pracodawców końca kłopotów z pozyskaniem pracowników - uważa ekspert Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk. Duże podwyżki wynagrodzeń zwiększają oczekiwania pracowników. Na to nakłada się również niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb przedsiębiorców. W efekcie wielu przedsiębiorców ogranicza swoje plany inwestycyjne - dodała.
Paweł Żebrowski
25.02.2019
Pensja prezesa i wiceprezesów NBP będzie ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP będą ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały - zakłada nowelizacja ustawy dotyczącą jawności wynagrodzeń
Paweł Żebrowski
25.02.2019
Finanse publiczne Prawo pracy
Prawo pracy zaczęło kształtować się w okresie rewolucji przemysłowej, a więc jego podstawowe założenia i zasady zostały sformułowane w okresie rynku pracodawcy, i jako takie niekoniecznie muszą one przystawać do obecnych warunków, w których mamy do czynienia z rynkiem pracownika - pisze Bartosz Armknecht,
Bartosz Armknecht
25.02.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Stopa bezrobocia w styczniu 2019 r. wyniosła 6,1 proc. i w porównaniu z grudniem wzrosła o 0,3 pkt. proc. - podał GUS. W styczniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 1.023,1 tys. osób.
Paweł Żebrowski
25.02.2019
Rynek Prawo pracy

ZUS wysyła listy do przedsiębiorców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców. Informuje w nich jak wyglądały rozliczenia firm z ZUS w ubiegłym roku. - List nie jest żadnym wezwaniem do zapłaty, chcemy by każdy przedsiębiorca miał pełną świadomość jak wygląda stan jego rozliczeń składkowych - wyjaśniła prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska.
Paweł Żebrowski
25.02.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Budowlani związkowcy alarmują, że monterzy instalacji i operatorzy maszyn budowlanych pracują często po 10-12 godzin i ten czas pracy nie jest rekompensowany. Państwowa Inspekcja Pracy i zapewnia, że jej inspektorzy prowadzą intensywne kontrole m.in. czasu pracy osób zatrudnionych na budowach.
Paweł Żebrowski
25.02.2019
Prawo pracy BHP
Zwiększa się liczba ojców, którzy decydują się na korzystanie z urlopów rodzicielskich - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tylko w styczniu br. z tych urlopów skorzystało niemal 290 tys. osób – w tym ok. 268 tys. kobiet i ponad 18 tys. mężczyzn. W styczniu 2018 r. "na rodzicielskim" było nieco ponad 17 tys. ojców.
Patrycja Rojek-Socha
24.02.2019
Prawo pracy

Rzecznik MŚP: Przedsiębiorca bez ZUS i bez emerytury

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Zaproponuję dobrowolność składek na ZUS dla przedsiębiorców – zapowiedział rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Projekt w tej sprawie ma przedstawić już w maju. Rzecznik widzi w tym szansę dla rozwoju małych firm.
Krzysztof Sobczak
24.02.2019
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze