Prawo.pl
Aż 304 195 zezwoleń na pracę cudzoziemców z ponad 420 tys. wydanych w ciągu roku w Polsce uzyskali Ukraińcy. Na tej podstawie zatrudniano ich głównie w budownictwie oraz w przetwórstwie przemysłowym. Do pracy byli przyjmowani przede wszystkim w województwie mazowieckim, w wielkopolskim oraz w śląskim.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2021
Prawo pracy
Polscy pracownicy, pracujący w naszym kraju dla zagranicznych firm, którzy sami za siebie opłacają składki, bo przejęli obowiązki płatnika, nie wiedzą, czy mogą również zawrzeć umowę o zarządzanie, a następnie - o prowadzenie PPK. A jeśli tak, to czy np. każdy z trzech pracowników takiej firmy w RP, może zawrzeć umowę z wybraną przez siebie instytucją finansową, bez porozumienia z pracodawcą.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2021
Prawo pracy Prawo unijne PPK
Adam Niedzielski, minister zdrowia, zapowiadając kolejne epidemiczne ograniczenia w gospodarce i życiu publicznym, zaapelował w środę do pracodawców, aby w miarę możliwości przechodzili na pracę zdalną, by ograniczyć transmisję wirusa. Według niego, to już jest ten moment, kiedy znów musimy wrócić do tego trybu pracy.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników w lutym 2021 roku wyniosło 6334 tys. osób i było wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3 proc. Wzrosło również przeciętne wynagrodzenie. W lutym br. wyniosło 5330,48 zł i było wyższe w stosunku stycznia br. o 0,9 proc., a w skali roku o 7,3 proc. - podał w środę GUS.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na ten rok został ustalony przez Szefa Służby Cywilnej i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Służby Publicznej. Forma szkoleń będzie dostosowana do nauki zdalnej. Wśród tematów między innymi zarządzanie projektami, skuteczna rekrutacja zdalna, szkolenia zdalne oraz metody pozyskiwania informacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.03.2021
Administracja publiczna
Skrócenie z "co najmniej trzech lat" do "co najmniej jednego roku" okresu prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w danym sektorze, ustalanego na dzień przed datą złożenia wniosku o udzielenie pomocy, to jedna ze zmian zaproponowanych przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Komisja okręgowa związku zawodowego starała się o informacje na temat wynagrodzeń i awansów pracowników inspekcji pracy. Organy jednak odmawiały lub zawężały zakres przekazanych informacji. Niestety nie szły za tym odpowiednie i wnikliwe ustalenia co do kręgu pracowników objętych wnioskiem oraz charakteru wykonywanej przez nich pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił więc sporne decyzje.
Dorian Lesner
17.03.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
Osoby z negatywnym wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 dostają powiadomienia z aplikacji „Kwarantanna domowa” o nałożeniu na nie kary przez Sanepid. Powodem ma być ignorowanie zadań, jakie wysyła im dobrowolnie zainstalowana w telefonie aplikacja. Sanepid twierdzi, że nie nakłada kar na osoby, które nie wykonują zadań, a nakładane sankcje odnoszą się do stwierdzonych naruszeń zasad kwarantanny. Informacje z aplikacji temu jednak przeczą.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
17.03.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Kwestie dotyczące prowadzenia list obecności nie są regulowane przepisami prawa pracy. Natomiast lista obecności powinna ograniczać się do imion i nazwisk pracowników oraz zaznaczenia obecności w ustalony przez firmę sposób - wyjaśnia Maja Grzegorczyk, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych.
Maja Grzegorczyk
17.03.2021
Prawo pracy RODO
Nawet 2,5 godziny dziennie spędzają pracownicy używając smartfonów w trakcie pracy do celów niezwiązanych z obowiązkami zawodowymi – wynika z danych Screen Education. Jak ten czas ograniczyć? Według Personnel Service, są trzy najlepsze sposoby na poradzenie sobie z cyfrowym rozproszeniem, by pracować efektywniej.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2021
Prawo pracy BHP
Nawet wygrana przed sądem, nakazująca pracodawcy wypłatę zaległego wynagrodzenia za okres, z którego była naliczana podstawa wymiaru świadczeń, nie daje gwarancji, że ZUS wypłaci pracownikowi wyrównanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Urzędnicy żądają wyjaśnień w sprawie korekty ZUS RCA, a nie doczekawszy się ich – odkładają sprawę ad acta. Zdaniem ekspertów, nieprawidłowo.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2021
Ubezpieczenia społeczne

Gujski: SN uznaje kontrakty menedżerskie, ale oczekuje dobrych umów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Kontrakty menedżerskie są ciągle przedmiotem sporów sądowych. Jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej sprawie jest już dość konsekwentne. A jego ważnym elementem jest oczekiwanie, by sam kontrakt i spisane w nim uprawnienia, w tym odprawy i rekompensaty za zakaz konkurencji, miały oparcie w prawidłowo zawartej umowie, np. by nie było w niej wadliwej reprezentacji - mówi adwokat Waldemar Gujski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
W czwartym kwartale 2020 roku zdalnie pracowało 1,6 mln Polaków – wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. I chociaż w pierwszym okresie pandemii model ten zdał egzamin w większości firm, to coraz więcej przedsiębiorstw rozpoczyna już prace nad systemem powrotu pracowników do biur.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Rusza rekrutacja do programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracowniom”. Celem jest promowanie najlepszych agencji zatrudnienia. Porozumienie w tej sprawie podpisali Konfederacja Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. To pierwsza inicjatywa podjęta wspólnie przez organizację pracodawców i związki zawodowe.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2021
Prawo pracy
W poniedziałek, 15 marca 2021 roku, mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Dotyczy to przedsiębiorców działających w szeroko rozumianej kulturze – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2021
Koronawirus a prawo
W całej Polsce w 2020 r. ZUS przeprowadził kontrole 55 004 zwolnień lekarskich, z których co piąte zakwestionował. Liczba kontroli spadła w porównaniu z poprzednim rokiem, ale stan epidemii nie oznacza, że ZUS przestał kontrolować zasadność wystawiania zwolnień lekarskich i tego jak są one wykorzystywane przez osoby, które dostają zasiłek chorobowy z ZUS lub od swojego pracodawcy.
Agnieszka Matłacz
15.03.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracownicy chwalą się w mediach społecznościowych sukcesami zawodowymi i zarobkami. Nie stronią też od komentarzy na temat pracodawców, ujawniając przy tym tajemnicę przedsiębiorstwa, a nawet naruszając dobro firmy. Eksperci ostrzegają: niefrasobliwe zachowanie może zakończyć się zwolnieniem z pracy, także dyscyplinarnym. W skrajnych przypadkach – sprawą w sądzie
Grażyna J. Leśniak
15.03.2021
Prawo pracy
Urlop jest jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych. Jest on udzielany na wniosek pracownika, więc zasadniczo pracodawca nie może go zmusić do jego wykorzystania. W prawie pracy istnieją jednak wyjątki od tej zasady, które umożliwiają wysłanie na urlop przymusowy.
Magdalena Stojek-Siwińska Dorian Lesner
15.03.2021
Prawo pracy HR
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad przepisami, które uregulują pracę zdalną w Kodeksie pracy. Resort planuje wykorzystać stanowiska pracodawców i związkowców. Jak ustaliło Prawo.pl, negocjacje między partnerami społecznymi mają być kontynuowane w ramach negocjacji umowy społecznej. Nie wszyscy prawnicy uważają, że regulacja kodeksowa jest konieczna.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2021
Prawo pracy
Pracodawcy muszą przestrzegać zasady jednakowego wynagradzania za jednakową pracę. Nie ma jednak przepisu, który nakazywałby im publikowanie realnych widełek wynagrodzeń osób wykonujących tę samą pracę w tym samym dziale. Wysokość wynagrodzenia pracownika stanowi jego dobro osobiste i jest objęta tajemnicą, której pracodawca nie może naruszyć.
Grażyna J. Leśniak
13.03.2021
Prawo pracy
Przedłużone zostanie wsparcie w ramach Tarczy Branżowej dla branż: gastronomia, hotele i obiekty zakwaterowania; zdrowie fizyczne, w tym siłownie, sport i rekreacja; rozrywka i kultura (targi, fotografia, filmy, estrada, muzea); sprzedaż detaliczna (bazary i targi, odzież i obuwie) - zapowiedział w piątek rząd. Pomoc ma dotyczyć około 300 tysięcy firm.
Krzysztof Sobczak
12.03.2021
Małe i średnie firmy
Niemal co piąty dorosły Polak obawia się, że w najbliższym czasie straci pracę. Częściej niepokój odczuwają kobiety niż mężczyźni. Problem dotyczy prawie co czwartej osoby z grupy wiekowej 23-35 lat. Niepewność widoczna jest przede wszystkim wśród osób z wykształceniem zawodowym. Głównie w miejscowościach liczących od 20 tys. do 49 tys. mieszkańców.
Grażyna J. Leśniak
12.03.2021
Prawo pracy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce ograniczyć możliwość skorygowania informacji ZUS IWA do końca roku kalendarzowego następującego po tym, za który informacja jest składana. W efekcie ZUS zawsze będzie mógł odzyskać niedopłatę składki wypadkowej, a płatnik nadpłatę – nie. Zdaniem ekspertów, to powrót do przepisów, które różnicowały sytuację płatników składek
Grażyna J. Leśniak
12.03.2021
BHP Ubezpieczenia społeczne
Niskie płace za jeden etat w publicznych placówkach ochrony zdrowia dla lekarzy specjalistów zmuszające ich do ciągłego dorabiania spowodują, że będą oni rezygnować z pracy, a część z nich wyjedzie z Polski. Dlatego namawiamy ich do strajku lub do wypowiadania umów o pracę – mówi Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Józef Kielar
12.03.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

RPO pyta o dodatek covidowy dla personelu pomocniczego

BHP Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Szpitalny personel pomocniczy, np. salowe czy sekretarki medyczne SOR, nie dostał dodatkowego świadczenia pieniężnego za walkę z epidemią, które przysługiwało personelowi medycznemu - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. I upomina się o wyjaśnienie w tej sprawie u ministra zdrowia.
Krzysztof Sobczak
11.03.2021
BHP Zawody medyczne Koronawirus a prawo

ZUS wznawia wyjazdy do sanatoriów

Ubezpieczenia społeczne
Od poniedziałku, 15 marca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym. Osoby, które będą z nich korzystać muszą postępować zgodnie z ulotką informacyjną, którą otrzymają. Warunkiem wyjazdu jest negatywny wynik testu w kierunku COVIS-19.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2021
Ubezpieczenia społeczne
W środę wieczorem opublikowano ustawę o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Jej przepisy zaczną obowiązywać 25 marca. Przyznaje ona czternastą emeryturę i rentę dla 9,1 mln świadczeniobiorców. Większość czternastki otrzyma w listopadzie. Nie wszyscy dostaną je w pełnej wysokości, bo ustawa przewiduje kryterium dochodowe w wysokości 2900 zł brutto.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2021
Emerytury i renty
Chodzi o trudności w udowodnieniu wysokości składników wynagrodzeń uzyskiwanych wiele lat temu, np. w zakładach pracy, które już nie istnieją lub gdy nie ma dokumentacji płacowej z danych lat. Dotyczy to zwłaszcza pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, głównie małych niepublicznych podmiotów. O problemie pisaliśmy już w styczniu 2021 r. w ramach naszej akcji Poprawmy prawo.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2021
Emerytury i renty Prawo pracy
ZUS wysłał na nieaktualne adresy zamieszkania PIT-11A osobom, którym wypłacał zasiłki chorobowe w 2020 roku. Jak ustaliło Prawo.pl, to efekt niewłaściwego zaciągnięcia przez system informatyczny starej bazy danych. Według naszych informacji, ZUS nie wie, ile PIT-ów trafiło w niepowołane ręce. Według UODO, Zakład zgłosił kilka incydentów związanych z wysyłką PIT na błędnie podany adres zamieszkania. ZUS przyznaje, że analizuje 291 takich przypadków.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2021
Ubezpieczenia społeczne RODO
Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił już 228 skarg na 25,5 tys. , które wpłynęły w sprawie obniżonych emerytur byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL. Ponad 9,4 tys. spraw zostało już rozpatrzonych. Stołeczny sąd oddalił jedno odwołanie od decyzji. Jednocześnie 11 tys. 804 spraw jest zawieszonych w związku z postępowaniem, które wszczęto przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty