Polska doświadcza obecnie dramatycznych konsekwencji pandemii COVID-19, kolejna fala zachorowań i zgonów przetacza się przez kraj. Zdecydowana większość państw rozwiniętych wprowadziła przepisy prawne uzależniające dostęp do określonych obiektów od obowiązku zaszczepienia się, negatywnego wyniku testu czy posiadania statusu tzw. ozdrowieńca.

- W Sejmie RP jest procedowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 dopuszczający weryfikację statusu zdrowotnego pracowników, osób współpracujących, świadczących działalność czy korzystających z usług przedsiębiorców. W praktyce przerzuca on jednak cały ciężar działań i odpowiedzialność w tym zakresie na pracodawców i przedsiębiorców, co nie powinno mieć miejsca – podkreśla Rada Przedsiębiorczości w swoim stanowisku.

Czytaj również: Rzecznik MŚP: Przedsiębiorcy nie powinni zastępować rządu w prowadzeniu polityki zdrowotnej

Postulaty Rady Przedsiębiorczości 

W ocenie Rady, nadrzędnym celem polskiego państwa powinna być ochrona życia i zdrowia Polaków oraz gospodarki. Państwo powinno dysponować skutecznym instrumentem prawnym do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii. - Postulujemy wprowadzenie stosownych rozwiązań rekomendowanych przez Radę Medyczną, które pozwolą na weryfikację statusu zdrowotnego danej osoby, szczególnie w kontekście bezpośredniego dostępu do placówek publicznych, organów administracji, sądów, miejsc kultu czy nawet parlamentu. Oczekujemy większego zaangażowania szeroko pojętych instytucji państwa w działania antycovidowe – napisała Rada Przedsiębiorczości.

Według Rady, jeśli szybko nie wprowadzimy rozwiązań, które będą pomocne w walce z pandemią COVID-19, grożą nam dalszy niekontrolowany wzrost zakażeń, niepotrzebne zgony tysięcy Polaków i kosztowne lockdowny.

- W sytuacji kolejnej fali zakażeń COVID-19 i trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa obywateli staje się priorytetem. Konieczne zatem jest wprowadzenie takich rozwiązań, które mogą być efektywne w walce z pandemią. Naszą główną troską jest uniknięcie wielu ofiar śmiertelnych, przepełnienia szpitali i ograniczania działalności gospodarczej – podkreślają przedsiębiorcy.