Prawo.pl
Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu ma wkrótce zostać wpisany projekt ustawy, który ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego unijny Pakiet Mobilności. We wtorek projekt został zaakceptowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Jak twierdzi Ministerstwo Infrastruktury, nowe regulacje na pewno zmienią zasady funkcjonowania rynku transportowego.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej w obecnym kształcie nie przewiduje określonego celu podniesienia płacy minimalnej ani skutecznych narzędzi zwiększenia zakresu negocjacji zbiorowych - twierdzi OPZZ. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wezwała państwa członkowskie do odrzucenia niekorzystnych zmian.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2021
Domowe finanse Prawo pracy Prawo unijne
Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się swoim pracownikom i coraz częściej oceniają efekty ich pracy, zwłaszcza pracy zdalnej. Nowością są – wprowadzane w firmach obok ocen półrocznych i rocznych - oceny kwartalne. Eksperci przyznają, że pracodawca ma prawo oceniać wyniki pracy, a słabe lub niezadawalające go - mogą być powodem zwolnienia.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2021
Prawo pracy HR
Opracowanie „Polityki migracyjnej Polski” daje nadzieję, że zostanie wdrożona poprzez istotną reformę rynku pracy oraz wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce – ocenia Business Centre Club. Choć, jak twierdzi, powinna była ona powstać co najmniej 4 lata temu i w tym czasie powinna być już realizowana,
Grażyna J. Leśniak
13.07.2021
Prawo pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii kontynuuje prekonsultacje projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia. Jego głównym celem jest dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy oraz pracodawców. Iwona Michałek, wiceszefowa resortu, spotkała się we wtorek w Piasecznie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z województwa mazowieckiego.
Grażyna J. Leśniak
13.07.2021
Prawo pracy
Pakiet Mobilności, którego najdalej idące rozwiązania zaczną obowiązywać już od 2 lutego 2022 roku, to inicjatywa wymierzona w polskich przewoźników, którzy w międzynarodowym transporcie drogowym odnieśli sukces na unijnym rynku. Stąd próby ograniczenia ich obecności na rynku poprzez inicjatywy legislacyjne o protekcjonistycznym charakterze - twierdzi Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
13.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
W maju 2021 roku ubezpieczeni wykorzystali 2 941,5 tys. dni zasiłku opiekuńczego, a ZUS wypłacił im w tym czasie świadczenia na kwotę ponad 266,3 mln zł. To najwięcej od września 2020 roku. Zdaniem ekspertów, taki wzrost zasiłków opiekuńczych to efekt powrotu dzieci do szkół, a rodziców – do zakładów z pracy zdalnej. Pokazuje też skalę pomocy,
Grażyna J. Leśniak
13.07.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Z obawy przed czwartą falą pandemii i pracą firm w tych warunkach, pracodawcy szukają sposobów na zachęcenie pracowników do szczepień przeciwko COVID-19. Niektórzy sięgają po bodźce finansowe – chcą zabierać premie tym, którzy się nie zaszczepią. Eksperci ostrzegają jednak przed takim rozwiązaniem. Mówią o dyskryminacji i sugerują sięgnięcie po nagrody.
Grażyna J. Leśniak
13.07.2021
Prawo pracy Koronawirus szczepienia
Przepisy dotyczące uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie aktem wykonawczym w zakresie ich nadawania jest rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Joanna Smarż Renata Krupa-Dąbrowska
13.07.2021
BHP Budownictwo
W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok i wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
Dwóch na trzech pracowników przewiduje, że będzie częściej pracować zdalnie, nawet gdy pandemia się skończy - wynika z raportu Deloitte „The voice of the European workforce 2020”. Zdaniem ekspertów, takie podejście przekłada się na szereg korzyści dla pracodawców, jak chociażby niższe koszty powierzchni czy utrzymania biura.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2021
Prawo pracy BHP
Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może skorzystać z wypłaty zgromadzonych na swoim rachunku oszczędności w razie poważnego zachorowania. Może to zrobić bez względu na to, czy zachorowanie to zostało zdiagnozowane w okresie jego uczestnictwa w PPK, czy też wcześniej.
Małgorzata Jankowska
12.07.2021
Emerytury i renty Opieka zdrowotna PPK
Regulaminy to akty wewnątrzzakładowe, które określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Regulamin pracy wprowadza się w celu ustalenia organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracodawcy i pracownika. Natomiast w regulaminie wynagradzania ustala się warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą i warunki ich nabywania.
Dorian Lesner
12.07.2021
Prawo pracy HR
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się pracownikowi okres nauki. Za finisz studiów przepisy uznają datę złożenia egzaminu dyplomowego. Pracodawca musi mieć dokument, czyli świadectwo zakończenia edukacji, aby prawidłowo obliczyć przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego w kolejnych latach.
Grażyna Ordak
10.07.2021
Prawo pracy Dla studenta
W 2022 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent zostanie zwiększony na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. – zdecydował rząd, wydając 7 lipca 2021 roku rozporządzenie w tej sprawie. Informacja o tym pojawiła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w piątek, 9 lipca.
Grażyna J. Leśniak
09.07.2021
Domowe finanse Emerytury i renty

FZZ krytycznie o planowanym braku podwyżek dla budżetówki w 2022 r.

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Propozycja rządowa, zgodnie z którą około 565 tysięcy pracownic i pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej miałoby w 2022 roku nie otrzymać podwyżki, nie znajduje konstruktywnego uzasadnienia – twierdzi Forum Związków Zawodowych. Zdaniem FZZ, urzędnik państwowy wykonujący swoje obowiązki nie powinien być traktowany jako koszt.
Grażyna J. Leśniak
09.07.2021
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
ZUS szykuje reformę zasiłków chorobowych. W planach jest m.in. skrócenie do 30 dni okresu wypłaty zasiłku po ustaniu zatrudnienia oraz zmiana zasad ustalania tzw. okresu zasiłkowego, czyli czasu pobierania zasiłku chorobowego. Zdaniem ekspertów, zmiana będzie sprzyjała niwelowaniu nadużyć, ale patologie nie mogą stać się podstawą do pozbawiania chorych ochrony ubezpieczeniowej.
Grażyna J. Leśniak
09.07.2021
Ubezpieczenia społeczne

WSA: Umorzenie zaległych składek tylko z upoważnienia prezesa ZUS

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Decyzje w indywidualnych sprawach wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie Centrum Umorzeń. Tym samym ani kierownik tej jednostki, ani jego zastępca nie mają samoistnych kompetencji do wydawania rozstrzygnięć w sprawie umorzenia należności z tytułu składek. Mogą to zrobić wyłącznie jako pracownicy ZUS, działający z upoważnienia prezesa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Dorian Lesner
09.07.2021
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Dotychczasowa kwota wsparcia udzielona przez ZUS w ramach tarcz antykryzysowych to około 37,5 mld zł, w tym w ramach zwolnienia ze składek - 15 mld zł i świadczenia postojowego - 6,4 mld zł. Aby je zrealizować Zakład przyjął i obsłużył ponad 8 mln wniosków. Łączne wsparcie udzielone przez państwo sięgnęło prawie 230 mld zł - podał w czwartek ZUS.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracodawcy złożyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawie 3,5 tys. wniosków o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników - poinformował w czwartek ZUS. W tym roku do podziału jest 75 mln zł. Wnioski można było składać do 30 czerwca.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2021
Prawo pracy BHP
Tylko 45 proc. firm z sektora prywatnego i 49 proc. instytucji publicznych ma wewnętrzne kanały do zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników, a te istniejące kanały do komunikacji nie zapewniają anonimowości i ochrony tożsamości sygnalisty. Mniej niż 40 proc. organizacji posiada procedury związane ze zgłaszaniem niewłaściwych zachowań i przypadków łamania prawa,
Grażyna J. Leśniak
08.07.2021
Prawo pracy RODO Prawo unijne
Wprowadzenie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego to element reformy, nad którą pracuje ZUS. Kobiety, które urodzą dziecko w okresie, w którym nie będą miały wymaganego okresu ubezpieczenia, by dostać zasiłek macierzyńskim, nie pozostaną jednak bez ochrony. ZUS chce wypłacać im 1 tys. zł netto do czasu, gdy nabędą prawo.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2021
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Od stycznia 2022 roku ma obowiązywać nowa ustawa o zawodzie ratownika medycznego. Ma się w niej znaleźć prawo do sześciu dni urlopu szkoleniowego, zostanie też zwiększona wycena świadczeń, by pogotowia miały z czego utrzymać ratownikom na kontrakcie dotychczasowe wynagrodzenia. Mimo to wielu z nich będzie odchodzić z zawodu.
Jolanta Ojczyk
08.07.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W ostatnim roku niemal 3 na 4 ankietowanych nie zainicjowało rozmowy z pracodawcą o podwyżce. Na dyskusję o lepszych warunkach płacowych zdecydowały się głównie osoby w wieku 30-39 lat, z miesięcznymi dochodami rzędu 5000-6999 zł netto. Na 10 pracowników, którzy zrobili ten krok, prawie 4 uzyskało podwyżkę.
Grażyna J. Leśniak
07.07.2021
Domowe finanse Prawo pracy
Ratownicy górscy TOPR i GOPR będą otrzymywać świadczenia ratownicze, tak jak strażacy ochotnicy. Początkowo będzie to 200 zł dodatku do emerytury. Kwota na ma być waloryzowana co trzy lata, lub zmieniać się wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Robert Horbaczewski
07.07.2021
Emerytury i renty Administracja publiczna
Kobiety urodzone w 1953 roku nadal są nierówno traktowane w systemie emerytalnym. Wysokość ich emerytur jest różna, bo ZUS przy ustalaniu ich świadczeń zastosował dwa różne okresy dożycia. Rząd nie zamierza jednak zmieniać prawa. Tymczasem eksperci twierdzą, że zmiana jest konieczna, bo przepisy z 2020 roku nie wykonały wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Grażyna J. Leśniak
07.07.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
W ramach codziennego wykonywania swoich obowiązków pracownicy mają do czynienia z wieloma różnorodnymi towarami, z czego część być może należy zaklasyfikować jako towary niebezpieczne. By uniknąć niewłaściwego zakwalifikowania towarów konieczna jest dobra znajomość kryteriów klasyfikacji towarów niebezpiecznych.
Łukasz Wawszczak Grażyna J. Leśniak
07.07.2021
Prawo pracy BHP
Będą państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty – zdecydował we wtorek rząd. Obecnie maszyniści, jako jedyna grupa zawodowa spośród osób odpowiedzialnych za prowadzenie pojazdów, nie są objęci egzaminem państwowym. Nowe rozwiązanie pozwoli w obiektywny sposób ocenić zarówno umiejętności, jak i jakość szkolenia kandydatów na maszynistów.
Grażyna J. Leśniak
06.07.2021
Prawo pracy
W związku z zapisami unijnego pakietu mobilności, które wejdą w życie 2 lutego 2022 roku, Ministerstwo Infrastruktury zamierza znowelizować polskie przepisy dotyczące zasad delegowania w transporcie międzynarodowym i wynagrodzenia dla kierowców. Jeśli resort wprowadzi zapowiadane zmiany, koszt utrzymania truckera wzrośnie średnio o około 35 proc.
Grażyna J. Leśniak
06.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne

Najlepsze perspektywy pracy po informatyce

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, a ich wzrost jest szybszy niż średni wzrost płac w ich miejscach zamieszkania. Najlepiej na rynku pracy radzą sobie absolwenci studiów informatycznych, a studia na uczelniach technicznych dają większą szansę na wyższe wynagrodzenie niż studia, które nie kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.
Monika Sewastianowicz
06.07.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta