W resorcie rolnictwa nie są obecnie prowadzone prace legislacyjne zmierzające do zmiany obowiązujących w zakresie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – ustaliło Prawo.pl. Nadal więc nie każdy rolnik, który zmieniał rodzaj działalności zarobkowej i w związku z tym był objęty zarówno ZUS-em, jak i KRUS-em, może otrzymać dwie emerytury, z obu systemów.
Grażyna J. Leśniak
24.01.2020
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Brak polityki wynagradzania czy różnicowanie w niej wynagrodzeń na tych samych stanowiskach może prowadzić do niechcianych rotacji, sporów zbiorowych, a także sporów sądowych z daleko idącymi konsekwencjami finansowymi. Jak uniknąć błędów mówili w czwartek uczestnicy już XI edycji Konferencji HR Director Summit.
Jolanta Ojczyk
24.01.2020
HR
Pracownik nie musi wykonywać pracy dla firmy po wyczerpaniu terminu wypowiedzenia - orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego i uchyliła wyrok sądu II instancji. Teraz należy precyzyjnie określić, czy pracodawcy należy się odszkodowanie i czy istniał związek przyczynowy między powstałą szkodą a zaniechaniem pracownika.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.01.2020
Prawo pracy
Przyznanie 20 zł dodatku do emerytury za każdy udokumentowany rok, podczas którego strażacy ochotnicy brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przewiduje obywatelski projekt nowelizacji ustawy ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W czwartek Sejm zdecydował, że trafi on do dalszych prac w sejmowych Komisjach: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Dorota Gotowicka zwyciężyła w jedenastej już edycji konkursu TOP HR Manager in Action 2019, organizowanego przez Wolters Kluwer. Nagrody i wyróżnienia wręczono w trakcie finałowej gali, która odbyła się 23 stycznia w Warszawie.
Jolanta Ojczyk
23.01.2020
HR
Warto być uczniem, który poznaje podstawowe zasady i sam znajduje nowe rozwiązania, których inni nie znali. Nie wszystko bowiem da się zdigitalizować, a żarówka nie powstała dlatego, że ktoś optymalizował świecę – to jeden w wniosków XI edycji Konferencji HR Director Summit.
Jolanta Ojczyk
23.01.2020
HR

Ubezpieczenie zdrowotne to nie ubezpieczenie chorobowe

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Choć nazwy - ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne - mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Wbrew pozorom te pojęcia są często mylone i błędnie definiowane. Niewiedza może sporo kosztować. Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie, a chorobowe zapewnia pieniądze na czas tego leczenia.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2020
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Inspekcja nie może ścigać pracodawców nakłaniających do rezygnacji z PPK

Domowe finanse Prawo pracy Małe i średnie firmy PPK
Państwowa Inspekcja Pracy nie może ścigać pracodawców albo osób przez nich upoważnionych, którzy namawiają swoich pracowników lub już uczestników PPK, do rezygnacji z oszczędzania w tym programie. Ustawodawca zapomniał bowiem wpisać tego wykroczenia do zadań inspekcji. W efekcie jedyne co może robić PIP, to kierować pracowników składających zawiadomienia na najbliższy posterunek policji.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2020
Domowe finanse Prawo pracy Małe i średnie firmy PPK
Stypendia sportowe nie są związane z umową o pracę zawodników. Jeśli klub sportowy zawarł umowę o pracę to tylko od wynagrodzenia zasadniczego Zakład Ubezpieczeń pobiera składki. Stypendia służą rozwojowi zawodników i zawierają specjalne warunki dotyczące życia osobistego - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.01.2020
Prawo cywilne Prawo pracy

Pensje pracowników państwowych jednostek budżetowych MSWiA pójdą w górę

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Będzie zmiana miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników państwowych jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji. Wprowadzone zostaną też stawki dodatku funkcyjnego dla pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych przewiduje. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przekazany został właśnie partnerom społecznym do konsultacji.
Grażyna J. Leśniak
22.01.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Polscy przedsiębiorcy od kilku lat borykają się z niedoborem pracowników. Zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich, problem ten z roku na rok będzie się powiększał. Dlatego jej eksperci nawołują państwo do podjęcia szybkich działań, mających na celu powiększenie liczby pracowników w Polsce.
Grażyna J. Leśniak
22.01.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy

Najwyższe emerytury w Polsce ma 45 osób. Rekordziści pracowali na nie ponad 61 lat

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Tylko cztery kobiety znalazły się w gronie emerytów otrzymujących najwyższe świadczenia w kraju – ustaliło Prawo.pl. Te najwyższe, przekraczające 20 tys. zł, dostają cztery osoby: trzech mężczyzn i jedna kobieta. Trójka z nich przeszła na emeryturę po przekroczeniu 80 roku życia. To wyjątki. Przeciętny Polak dostaje dużo niższe świadczenie i zdecydowanie szybciej kończy aktywność zawodową.
Grażyna J. Leśniak
22.01.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

To ostatni czas na złożenie ZUS IWA za 2019 r.

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Piątek, 31 stycznia, to ostatni dzień na złożenie formularza ZUS IWA z danymi za 2019 r. Obowiązek złożenia tego dokumentu mają przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 pracowników. Informację tę płatnik składek przekazuje w takiej formie, w jakiej przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe: zgłoszeniowe i rozliczeniowe.
Grażyna J. Leśniak
21.01.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

FPP i CALPE: Rekordowy wzrost składek płaconych przez przedsiębiorców w 2020 roku

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Aż 1431,48 zł – tyle łącznie zapłacą od lutego 2020 r. indywidualni przedsiębiorcy nie korzystający z preferencji takich jak „ulga na start” lub „mały ZUS plus”. To największy wzrost składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w ujęciu kwotowym od 11 lat.
Grażyna J. Leśniak
21.01.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Europejska płaca minimalna nie "ozłoci” polskich pracowników

Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne
Komisja Europejska rozpoczęła prace nad europejską płacą minimalną. Jej poziom miałby być różny w każdym państwie, ale nie mógłby być niższy niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w tym kraju. Zdaniem ekspertów, to rozsądne rozwiązanie. Jego zaletą jest zasada ustalania poziomu płacy, która byłaby jednocześnie mechanizmem jej waloryzacji, w oderwaniu od polityki.
Grażyna J. Leśniak
21.01.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne
Skarżąca twierdziła, że cierpi na chorobę zawodową. Okoliczności tej jednak nie wykazała. Objawy choroby wystąpiły u niej dopiero po 7 latach od zakończenia pracy. Nie było więc związku między schorzeniem badanej a warunkami jej pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Aleksandra Partyk
21.01.2020
Pacjent Opieka zdrowotna
Posłowie chcą zobowiązać pracodawców do ujawniania w ogłoszeniach o pracę wysokości proponowanego wynagrodzenia. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, wiele firm już to robi i taka praktyka zasługuje na poparcie, bo zwiększa efektywność procesów rekrutacji i buduje zaufanie między pracodawcą i pracownikiem. Wątpliwości budzi próba jej uregulowania w prawie i wprowadzenie sankcji karnych za niedopełnienie tego obowiązku.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2020
Domowe finanse Prawo pracy Małe i średnie firmy
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców chce, aby o wezwaniu pracownika do pełnienia służby w wyznaczonych dniach pracodawcy dowiadywali się z urzędu od właściwych władz wojskowych. Rzecznik skierował wniosek legislacyjny w tej sprawie do ministra obrony narodowej.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku, wręczyła akty powołania nowym członkom sejmowej Rady Ochrony Pracy. Przewodniczącym pozostał poseł Janusz Śniadek (PiS). XI kadencja ROP przypadać będzie na lata 2020 – 2024.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2020
Prawo pracy

GUS: Ponad milion osób w wieku emerytalnym nadal pracuje

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Około 1,37 mln osób w wieku emerytalnym jest aktywnych zawodowo – wynika z danych GUS. Do pracy motywuje ich wolny czas i chęć powiększenia domowego budżetu. Osoby po 60. roku życia najchętniej wybierają zawód kasjera, stróża nocnego, kierowcy w przewozie osób czy sprzedawcy. Najwięcej, bo nawet 35 zł netto za godzinę, mogą zarobić tzw. złote rączki.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej wnosi właśnie o podjęcie prac nad nowelizacją ustawy Prawo o prokuraturze w zakresie przywrócenia awansu poziomego. I przypomina, że na konieczność uregulowania tej kwestii zwracał uwagę prezydent Lech Kaczyński.
Patrycja Rojek-Socha
20.01.2020
Prokuratura Prawo pracy
Pracodawca pomógł pracownicy w znalezieniu nowej pracy i uznał, że może się w ten sposób zwolnić z obowiązku wypłaty odprawy pieniężnej. Sąd Okręgowy w Gliwicach miał jednak inne zdanie i orzekł, że kierowanie się gwarancją zatrudnienia u innego pracodawcy miało drugorzędne znaczenie.
Dorian Lesner
20.01.2020
Prawo pracy
Rzecznik Praw Obywatelskich chce wiedzieć, jakie są koszty odszkodowań za wygaśnięcie stosunków pracy przy reformie administracji rolnej. Uważa, że ustawowe wygaszanie stosunków pracy przy przekształceniach urzędów publicznych jest nadużywane i pozbawia praw, które chronią pracowników sumiennie i starannie wykonujących obowiązki, przed utratą pracy z przyczyn od nich niezależnych.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2020
Administracja publiczna Prawo pracy
Szykują się zmiany w rozporządzeniu dotyczącym nagród dla nauczycieli - kurator będzie mógł je przyznawać z własnej inicjatywy. Do tej pory wniosek o nagrodzenie pedagoga składał dyrektor. Nauczyciele obawiają się, że nagrody w rękach umocowanych politycznie kuratorów mogą stać się narzędziem nie merytorycznym lecz politycznym.
Beata Igielska
20.01.2020
Kadry w oświacie
Tegoroczna podwyżka płacy minimalnej z 2250 do 2600 zł brutto sprawi, że zwiększy się liczba osób, które będą mogły wpłacać do PPK nie 2 proc. tylko 0,5 proc. pensji. Umożliwia to zapis w ustawie o PPK pozwalający płacić obniżoną składkę osobom zarabiającym do 120 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto.
Agnieszka Matłacz
18.01.2020
PPK
Członkowie zarządu oraz dyrektorzy mogą być zatrudniani zarówno w ramach umowy o pracę, jak i innych stosunków prawnych. Wybór formy zatrudnienia zależy od pracodawcy i menadżera. Jeżeli jednak strony decydują się na wybór innej formy niż umowa o pracę, to ważne jest, aby sposób jej realizacji różnił się od warunków umowy o pracę – pisze Przemysław Mazur
Przemysław Mazur
18.01.2020
Prawo cywilne Prawo pracy HR
Od początku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” do rodzin trafiło w sumie ponad 92 mld zł. To wsparcie dla 6,4 mln dzieci - poinformowała Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny i pracy. Według niej, program jest optymalny i na razie rząd nie planuje go zmieniać.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2020
Domowe finanse Prawo pracy
Zmniejszenie limitu zaangażowania funduszy zarządzających Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi w akcje spółek giełdowych - taka zmiana może być wprowadzona do projektu ustawy dotyczącego przeniesienia środków z OFE na IKE – twierdzi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Rezydenci sprawdzą, czy minister ma dla nich konkretne propozycje

Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Dziś w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Strony mają podsumować, co udało się zrealizować z porozumienia zawartego w lutym 2018 roku. O tym, dlaczego rezydenci nie są tego zadowoleni, rozmawiamy z Piotrem Pisulą, przewodniczącym PR OZZL.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.01.2020
Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

11 procent decyzji w sprawie 500 plus dla niesamodzielnych - odmownych

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W ponad 40 tysiącach przypadków organy rentowe odmówiły przyznania prawa do świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych. Najczęściej uważały, że wnioskujący jest zdolny do samodzielnej egzystencji, rzadziej - z powodu przekroczenia progu dochodowego 1600 złotych.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2020
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski