Ograniczenie funduszy w stosunku do wcześniej zaplanowanych oznacza, że w 2019 roku nie będzie nas stać na sfinansowanie dodatkowych etatów, a tym samym zwiększenia liczby inspektorów pracy - podkreśla główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, nawiązując do zwiększonych w tym roku zadań Inspekcji.
Paweł Żebrowski
13.02.2019
Prawo pracy BHP Finanse
Do samorządów może trafić nawet 62,6 mln zł na utworzenie lub wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów - poinformowała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Pieniądze będą przyznawane w ramach programu "Senior plus".
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Pomoc społeczna Finanse samorządów
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele funkcjonuje i jest etapowe wdrażanie wolnych niedziel, proces trwa - powiedział wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, odnosząc się do doniesień medialnych o możliwych zmianach w tym zakresie.
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Rynek i konsument Prawo pracy

Minister chce kontroli w placówkach całodobowej opieki

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Tylko właściwe i szybkie reagowanie na przejawy omijania wymogów ustawowych pozwoli na wyeliminowanie z tej sfery działalności podmiotów nieuczciwych, dla których priorytetem jest zysk, a nie człowiek - napisała w liście do wojewodów szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Od 1 marca najniższa emerytura wzrośnie do 1100 zł, przeciętna emerytura o 64,94 zł do kwoty 2335,68 zł, przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy o 49,54 zł do kwoty 1781,75 zł.
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Coraz więcej rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny. W ciągu ostatniego miesiąca liczba aktywnych użytkowników KDR wzrosła o 34,8 tys. – z 2,10 mln do 2,14 mln - wynika z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Karta uprawnia nie tylko do zniżek w sklepach i na stacjach benzynowych, ale także w niektórych salonach samochodowych.
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Domowe finanse Administracja publiczna

Prezes ZUS: e-Akta pomogą przy ustalaniu prawa do świadczeń

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
System przechowalniczy, w którym dokumentacja pracownicza przechowywana jest przez wiele dekad, powodował zawsze pewne negatywne konsekwencje przy ustalaniu prawa do świadczeń. Z powodu braku dokumentacji wiele spraw o prawo do świadczenia lub jego wysokości niestety trafiało do sądu
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Na dziś nie ma powodów mówić, że wzrost płac wyhamuje - podkreślił w rozmowie z Prawo.pl prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski, komentując dane GUS na temat wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wśród czynników, które będą miały wpływ na podwyżki płac wymienił m.in. brak pracowników na polskim rynku, rosnące koszty utrzymania w tym wzrost cen mieszkań oraz starzenie się społeczeństwa.
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Rynek Prawo pracy
Uproszczenie procedur związanych z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców, zmniejszenie obciążenia płac podatkami i parapodatkami, uelastycznienie prawa pracy, obniżenie kosztów budownictwa mieszkaniowego przez zniwelowanie biurokracji - wprowadzenie tych zmian w prawie, według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute, pomoże poprawić trudną sytuację demograficzną Polski.
Paweł Żebrowski
11.02.2019
Finanse publiczne BHP
W tym roku możemy spodziewać się osłabienia pozytywnych trendów na rynku pracy, m.in. spowolnienia tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia - uważa ekspertka Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk. Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł
Paweł Żebrowski
11.02.2019
Rynek Prawo pracy
Pracownik, który tworzy programy komputerowe lub inne dzieła, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jeśli wyższe koszty mają mieć zastosowanie tylko do części wynagrodzenia, trzeba ją dokładnie określić. Nie wystarczy jednak wskazanie czasu potrzebnego do stworzenia dzieła.
Krzysztof Koślicki
11.02.2019
PIT
Ograniczenie zakazu handlu do dwóch niedziel w miesiącu, dopuszczenie do pracy studentów, seniorów oraz osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy - m.in. takie zmiany zdaniem związkowców i pracodawców można byłoby wprowadzić do projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.
Paweł Żebrowski
11.02.2019
Rynek Prawo pracy
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przygotował specjalny poradnik, jak reagować w przypadku podejrzenia, że personel w placówce całodobowej opieki nie sprawuje należytej opieki nad podopiecznymi. Placówki, w których przebywają osoby starsze powinny być częściej kontrolowane przed wojewodę
Paweł Żebrowski
09.02.2019
Pomoc społeczna
Środowisko lekarskie zastanawia się nad zmianą treści przysięgi Hipokratesa. W nowym brzmieniu miałaby ona zobligować medyków do dbania nie tylko o zdrowie pacjentów, ale i ich własne. Dbałość o własne zdrowie i dobre samopoczucie mają zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie.
Katarzyna Nowosielska
09.02.2019
Prawo pracy Zawody medyczne
Analizujemy pewne rozwiązania, które wprowadzono na Węgrzech jak np. pomysł „babcinych urlopów”, ale nie pracujemy jeszcze nad żadną ustawą – powiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
08.02.2019
Prawo rodzinne Prawo pracy

Szefie, w poniedziałek będę chory

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Mówi się, że choroba nie wybiera. Jest jednak pewna, która pojawia się w szczególnych momentach - pod koniec roku, gdy brakuje już urlopu, w czasie ferii dziecka, gdy w domu czeka remont albo weekend udał się bardziej niż zwykle i trudno wstać do pracy. Właśnie w poniedziałki Polacy biorą najwięcej zwolnień lekarskich.
Agnieszka Matłacz
08.02.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Po zwolnienie najczęściej do lekarza w poniedziałek

Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
W poniedziałki do ZUS trafia nawet ok. 180 tys. zwolnień lekarskich, znacznie więcej niż w inne dni. Rekordowo dużo zaświadczeń wystawiono 17 grudnia ubiegłego roku, 21 stycznia oraz 28 stycznia. Najczęściej Polacy biorą zwolnienia na 4-5 dni – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
08.02.2019
Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że przyczyna zwolnienia dyscyplinarnego musi być pewna, a wszelkie wątpliwości muszą zostać rozwiane przez pracodawcę - pisze dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska, adwokat z kancelarii BCKG adwokaci.
Łucja Kobroń-Gąsiorowska
07.02.2019
Prawo pracy

W marcu na konta emerytów wpłynie więcej

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku ZUS zwróci seniorom nadpłacony podatek. Niektórzy jednorazowo mogą liczyć nawet na kilkaset złotych w marcowej wypłacie. Osoby pobierające minimalne świadczenie mogą otrzymać nieco więcej niż 100 zł zwrotu - zwraca uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
07.02.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Niektórzy opiekunowie osób z niepełnosprawnościami skarżą się na brak wsparcia, gdy ich prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustaje z powodu wygaśnięcia ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby, którą się opiekują. Na pomoc państwa muszą wtedy czekać do wydania ostatecznej decyzji
Paweł Żebrowski
07.02.2019
Pomoc społeczna
Jednym z najczęściej zadawanych pytań wpływających do Ministerstwa Cyfryzacji od urzędników jest zagadnienie, czy z firmą prowadzącą szkolenia BHP należy zawrzeć umowę powierniczą? Odpowiedź brzmi twierdząco.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.02.2019
BHP RODO

Zmiany w ustawie o rynku pracy czekają na decyzję rządu

Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Mam nadzieję, że powrócimy do prac nad projektem ustawy o rynku pracy jeszcze w tej kadencji Sejmu – powiedział Prawo.pl wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Propozycja została skierowana na Komitet Stały Rady Ministrów i czeka na dalsze rozstrzygnięcie.
Paweł Żebrowski
07.02.2019
Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

ZUS: Wystawiono już ponad 5 mln elektronicznych zwolnień

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Większość lekarzy wystawia już zwolnienia w formie elektronicznej. Od 1 grudnia ubiegłego roku wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko 28 tys. papierowych zaświadczeń, stanowi to niecałe 0,6 procent wszystkich zwolnień - poinformował w środę rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.
Paweł Żebrowski
06.02.2019
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Stopa bezrobocia w styczniu 6,2 proc.

Rynek Małe i średnie firmy
Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu wyniosła 6,2 proc. i w porównaniu do grudnia wzrosła o 0,4 pkt. proc. - poinformował wiceszef resortu rodziny i pracy Stanisław Szwed. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców o urzędów pracy w styczniu 2019 r. wyniosła 130,4 tys.
Paweł Żebrowski
06.02.2019
Rynek Małe i średnie firmy
Jeśli porównamy dzisiejsze odprawy prezesów spółek z odprawami z lat 90., to można powiedzieć, że są one śmiechu warte - mówi adwokat Waldemar Gujski. - Ale dzisiaj trzeba uważać, by te kontrakty były ważne. Inaczej menedżer nie dostanie żadnej odprawy, ani nagród - dodaje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.02.2019
Prawnicy Prawo pracy
Utknęła w Sejmie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, która miała ograniczyć możliwości obchodzenia obowiązujących przepisów poprzez umieszczanie w sklepach punktów pocztowych. - Marszałek Sejmu chce zapoznać się z dodatkową analizą skutków proponowanych zmian – powiedział Prawo.pl sprawozdawca projektu poseł Janusz Śniadek
Paweł Żebrowski
06.02.2019
Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Sześćdziesiąt przypadków skróceń czasu trwania zwolnień lekarskich z uwagi na dobry stan zdrowia oraz 200 postępowań wyjaśniających z lekarzami - to efekt kontroli zwolnień chorobowych nauczycieli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
05.02.2019
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność odwiedzają biura parlamentarzystów PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski. Pozostawiają tam swoje postulaty. Wśród nich m.in. podniesienie płac w oświacie i sferze budżetowej, modernizacja systemu ubezpieczeń społecznych, czy zaniechanie zmian w ustawach podatkowych komplikujących system.
Paweł Żebrowski
05.02.2019
Prawo pracy
W nocy z 13 na 14 lutego odbędzie się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w Polsce - zapowiedział resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Sprawdzane mają być m.in. noclegownie, altanki na działkach ogrodniczych, dworce oraz piwnice.
Paweł Żebrowski
04.02.2019
Pomoc społeczna

Czy wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK to manipulacja?

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt chyba najbardziej oczekiwanego przez podmioty zatrudniające i przyszłych uczestników PPK rozporządzenia do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Uważna analiza treści projektu deklaracji prowadzi do wniosku, że tak skonstruowany dokument w istocie ma służyć zniechęceniu uczestników PPK do jej składania - pisze dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.
Marcin Wojewódka
04.02.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne