Trwające ponad dwa i pół roku prace objęły modernizację ponad 13 km brzegów; wyprofilowano skarpy, umocniono je geowłókniną i ułożono narzut kamienny - poinformował Krzysztof Banach z firmy Ambermedia. Przebudowane skarpy brzegowe są jednocześnie skarpami toru wodnego.

W ramach prac zmodernizowano także towarzyszącą infrastrukturę. Powstało nowe nabrzeże techniczne, odtworzono inne nabrzeże, a także przełożono na ląd kabel światłowodowy, tworzący radarowy system zarządzania i kontroli ruchu statków.

Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm: Energopol-Szczecin i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych. Całkowity koszt projektu to blisko 329 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to nieco ponad 256 mln.

Podczas prac saperzy Marynarka Wojennej wydobyli i zneutralizowali bardzo dużo niewybuchów, które były pozostałością po intensywnych działaniach wojennych w tym rejonie podczas drugiej wojny światowej.

Zakończony etap modernizacji pozwoli pogłębić w przyszłości tor wodny Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra, a to z kolei poprawi dostępność i konkurencyjność szczecińskiego portu. Urząd Morski w Szczecinie przygotował już w tym celu m.in. studium wykonalności, a także dokumentację środowiskową.

W ub. poniedziałek przedstawiciele Szczecina, Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście i Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisali list intencyjny ws. współpracy przy pogłębieniu toru wodnego oraz akwenów portowych do 12,5 metra. Współpraca dotyczy budowy pól na terenie Ostrowa Mieleńskiego, na który odkładany będzie urobek z prac pogłębiarskich.

Pogłębienie toru wodnego to jeden z najważniejszych projektów rozwojowych dla Szczecina - ocenił prezydent tego miasta Piotr Krzystek.

Tor wodny Świnoujście-Szczecin ma długość 67 km. Powstał pod koniec XIX w. Jego minimalna dopuszczalna techniczna głębokość to 10,5 m. Pozwala ona na zawijanie do portu w Szczecinie statków morskich o maksymalnym zanurzeniu do 9,15 m i długości 215 m. (PAP)