Posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury odbyło się na wniosek posłów SLD. Sojusz zwrócił się do MIR o informację "w zakresie nieprawidłowości w procesie zarządczym realizacji projektów związanych z modernizacją i rozbudową linii kolejowych przez PKP PLK".

Przedstawiciel Sojuszu Maciej Banaszak powołując się raport NIK pytał o stan inwestycji kolejowych w Polsce. Jak mówił, NIK wskazywała na źle przygotowywaną przez zarządcę infrastruktury dokumentację projektową, która prowadzi do wydłużania się czasu rozpoczęcia inwestycji. Poseł twierdził, że prowadzone przez PKP PLK inwestycje są często przeszacowywane bądź niedoszacowane.

Jego zdaniem wykonawcy, którzy podpisują umowy z PKP PLK nie mają często odpowiedniej infrastruktury i zaplecza, przez co prace są wykonywane przez podwykonawców. Pytał czy w takiej sytuacji "nie grozi nam to co było przy autostradach", kiedy dochodziło do problemów z przepływem pieniędzy między zamawiającym a wykonawcami, a dalej podwykonawcami. Zdaniem Banaszaka w sądach jest obecnie wiele dotyczących tego spraw.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Klepacki zwrócił uwagę, że raport NIK do którego odnosił się poseł jest sprzed kilku lat i nie uwzględnia pozytywnych zmian, jakie zaszły w planowaniu, jak i prowadzeniu inwestycji przez PKP PLK.

Podkreślił, że obecnie liczba realizowanych inwestycji kolejowych rośnie. Zapewnił, że zgodnie z planem koszt inwestycji prowadzonych w tym roku przekroczy 7 mld zł, a w 2015 r. PKP PLK przeznaczą na nie 9 mld zł.
"Nie ma też żadnych opóźnień w płatnościach dla wykonawców. Porównywanie do sytuacji z GDDKiA jest niecelowe i nieuzasadnione" - podkreślił wiceminister.

Poinformował, że roszczenia finansowe między PKP PLK a wykonawcami sięgają 200 mln zł. Wskazał, że jest to niecały proc. wartości inwestycji które kosztowały ponad 20 mld zł. "Mówienie o masowości spraw jest mocno przesadzone" - zaznaczył.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Odpowiadają za utrzymanie m.in. 18 533 km linii kolejowych, 41 944 rozjazdów oraz 15 715 przejazdów kolejowo-drogowych. W latach 2014 – 2015 zarządca infrastruktury planuje rewitalizację i modernizację 1800 km torów i sieci trakcyjnej, 2700 rozjazdów i 1200 przejazdów kolejowych. Sieć trakcyjna i torowa ma być dostosowana do wyższych prędkości mają być tam też zainstalowane nowoczesne urządzenia sterowania ruchem, w tym system ERTMS poziomu 2. Z kolei modernizacja przejazdów i rozjazdów ma polegać na podnoszeniu ich kategorii, czyli np. z niestrzeżonych na strzeżone. (PAP)