Niedzielne obchody Światowego Dnia Mokradeł (przypada 2 lutego) odbędą się w siedzibie Parku Narodowego "Ujście Warty" w Chyrzynie niedaleko Kostrzyna nad Odrą.

„To doskonała okazja, aby przypomnieć, jakie funkcje, zarówno w przyrodzie jak i bezpośrednio dla człowieka, pełnią mokradła. Właściwie prawie o każdej roli mokradeł można mówić na przykładzie najbliższych nam terenów podmokłych, objętych ochroną w formie najmłodszego polskiego Parku Narodowego” - powiedziała PAP Dorota Wypychowska z Parku Narodowego Ujście Warty.

Impreza wystartuje o godz. 11. Na początek odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej pt. "Odkrywanie Biebrzy", a po jej wernisażu zaplanowano prezentację o znaczeniu mokradeł dla ludzi i przyrody. Przewidziano też wycieczkę z przewodnikiem po nadwarciańskich rozlewiskach, będzie również można obejrzeć rozległe poldery parku z wieży widokowej i zwiedzić ośrodek edukacyjny parku.

Nadwarciańskie mokradła są przede wszystkim ostoją dla wielu gatunków ptaków. Dotychczas stwierdzono na terenie Parku ok. 270 gatunków ptaków, w tym 175 lęgowych. Liczebność wielu gatunków ptaków wodnych zarówno na świecie, jak i w Polsce maleje między innymi z powodu zanikania ich siedlisk.

„Przykładem kurczenia się siedlisk jest osuszanie lub niewłaściwe użytkowanie mokradeł. Takie enklawy, jakim są rozlewiska ujścia Warty, dają zatem wielu gatunkom szansę na przetrwanie” - wyjaśniła Wypychowska.

Symbolem konieczności ochrony mokradeł jest występująca w Parku, a zagrożona w skali globalnej, wodniczka - najrzadszy migrujący ptak śpiewający Europy. Grupą zwierząt zagrożonych, związanych bezpośrednio z mokradłami, są np. wszystkie krajowe gatunki płazów.

Bardzo ważną funkcją terenów "Ujścia Warty" jest magazynowanie wody – tylko południowa, zalewowa jego część może zgromadzić ok. 130 mln m3 wody, co ma m.in. olbrzymie znaczenie przeciwpowodziowe. Podczas powodzi stulecia w 1997 r. woda nie przelała się przez koronę wałów przeciwpowodziowych otaczających teren zalewowy obecnego Parku.

„Rozległe mokradła Parku, zwłaszcza torfowiska, biorą również udział w obiegu węgla w przyrodzie. Tereny podmokłe, magazynując dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy, zatrzymują i czasowo wyłączają z obiegu olbrzymie ilości węgla” - dodała Wypychowska.

Ten Park Narodowy to także przykład symbiozy człowieka z naturą. Udostępnienie znacznej części Parku rolnikom w celu ekstensywnego wypasu lub wykaszanie odbywa się z pożytkiem dla przyrody. Ma również istotne znaczenie dla samych rolników, będąc dla nich ważnym źródłem utrzymania. Ponadto „Ujście Warty” podobnie jak inne mokradła, to doskonałe miejsce do uprawiania różnych form turystyki i rekreacji.

Światowy Dzień Mokradeł ustanowiono na pamiątkę wydarzenia z 2 lutego 1971 r. Tego dnia w irańskim mieście Ramsar została przyjęta Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodnych i błotnych, zwana Konwencją Ramsar. Polska ratyfikowała konwencję w 1978 r. (PAP)