Opłata podwyższona

Środowisko

Analiza dotyczy opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska. Autor opisał charakter prawny przedmiotowej opłaty, zasady oraz organy uprawnione do jej nakładania, jak rwnież tryb dotyczący...

21.06.2010

Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska

Środowisko

Analiza dotyczy opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska. Autor opisał charakter prawny przedmiotowej opłaty, zasady oraz organy uprawnione do jej nakładania, jak rwnież tryb dotyczący...

31.05.2010