Związane jest to z realizacją zobowiązań dotyczących ochrony klimatu, podjętych podczas światowej konferencji klimatycznej ONZ w Kopenhadze przed dwoma laty.

Porozumienie kopenhaskie zobowiązuje Polskę i inne kraje świata do pomocy krajom rozwijającym się. W latach 2010-12 kraje rozwinięte mają przeznaczyć w sumie do 30 mld dolarów, które krajom rozwijającym się umożliwić mają m.in. adaptację do zmian klimatycznych, pozwolić im na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz umożliwić transfer technologii środowiskowych do tych krajów. Unia Europejska w latach 2010-12 ma zapewnić na ten cel 7,2 mld euro (2,4 mld euro rocznie).

Projekt zmian przyjętych przez rząd pozwala na przekazywanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc rozwojową dla innych krajów. NFOŚiGW przekaże na rezerwę celową budżetu 10 proc. zysków ze sprzedaży innym krajom naszych uprawnień do emisji CO2. Do tej pory Polska zarobiła w ten sposób ponad 100 mln euro, które przeznacza na inwestycje w ochronę środowiska.

W ocenie ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego, Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, aktywnie włącza się w globalną politykę ochrony klimatu. Kraszewski jest zdania, że realizacja postanowień z Kopenhagi wzmocni pozycję UE w globalnych negocjacjach klimatycznych. Zależy nam na jak największym postępie w globalnych uzgodnieniach, jak chronić klimat i na sukcesie grudniowej konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie - podkreślił Kraszewski.

W ocenie resortu zmiany mogą pozwolić na skuteczniejszy transfer polskich technologii, dotyczących ochrony środowiska, do krajów rozwijających się.

Zgodnie z projektem zmiany miałyby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych o 30 proc. przy zobowiązaniach w klimatycznym Protokole z Kioto na poziomie 6 proc. w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski). Nadwyżkę sprzedajemy krajom, które mają kłopoty z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto. (PAP)

ago/ mki/ mag/