Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, rząd uznał, że propozycja zawarta w obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy jest zasadna.

"Decyzje o określeniu lub zmianie granic parku narodowego powinny uwzględniać zarówno potrzeby ochrony przyrody, jak i potrzeby lokalnych społeczności. Oznacza to, że mieszkańcy powinni mieć wpływ na decyzje, które ich dotyczą" - podało CIR.

Komentując decyzję Rady Ministrów, minister środowiska Marcin Korolec powiedział, że "parki narodowe chronią symbole przyrodnicze Polski i promują ekologiczną turystykę". "Chcemy skutecznie walczyć o ich zachowanie i pokazywać korzyści z ochrony przyrody dla ludzi" - dodał.

W obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy proponuje się nowy sposób podejmowania decyzji o utworzeniu parku narodowego, zmianie jego granic lub likwidacji. Dotychczas obowiązujący wymóg uzgodnienia projektów dotyczących parków narodowych zastąpić ma konieczność uzyskania opinii właściwych jednostek samorządu, Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz organizacji pozarządowych.

Zapis ten pozbawia w praktyce samorządy prawa do blokowania ustanowienia parku narodowego lub zmian jego granic. Inicjatorzy zmian w ustawie zebrali ponad 250 tys. podpisów po tym, jak samorządy nie zgodziły się na powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego.

"Pod projektem podpisały się tysiące ludzi, którzy mieli zapał i przekonanie, że warto zorganizować się wokół sprawy, która jest dla nich ważna. Ten projekt jest dla ministra środowiska ważny także dlatego, że cały czas działamy na rzecz parków narodowych: poprawy warunków ich działania, uatrakcyjnienia ich +oferty+ dla ludzi i tworzenia nowych parków" - podkreślił Korolec.

Projekt został złożony w Sejmie w listopadzie 2010 r. W poprzedniej kadencji nie został wprowadzony pod obrady, ale projekty obywatelskie nie podlegają zasadzie dyskontynuacji. Dlatego prace nad tym samym wnioskiem podjął parlament obecnej kadencji; procedura wymaga też opinii rządu.

W projekcie przewidziano też zmiany dotyczące sposobu odwoływania dyrektorów parków narodowych. W tej sprawie - jak podało CIR - rząd uważa, że należy pozostawić obowiązujące dziś przepisy.(PAP)

wkr/ mick/ pad/ mow/