"To, co dziś się dzieje przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, to stan totalnej wojny, w której po jednej stronie barykady stoi państwo, a po drugiej - wykonawcy, firmy budowlane" - powiedział w czwartek dziennikarzom Furgalski. Jego zdaniem najjaskrawszym przykładem tej wojny są inwestycje drogowe. Jak wskazywał, w Polsce z powodu zatorów płatniczych przy tych budowach upadło ponad 200 firm.

"Z tymi inwestycjami coś musi być nie tak, skoro przy takim finansowym eldorado jest tak źle" - powiedział. Przypomniał, że Polska jest u progu wdrażania programów unijnych z kolejnego budżetu UE na lata 2014-2020. "Musimy zrobić wszystko, żeby te złe doświadczenia inwestycyjne z lat 2007-13 się nie powtórzyły" - dodał.

Wyjaśnił, że właśnie dlatego, razem z gronem innych ekspertów, powołał do życia "Inicjatywę dla Infrastruktury". Uczestniczą w niej m.in. minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, Tadeusz Syryjczyk i wiceminister transportu w rządzie PiS Bogusław Kowalski. Właśnie w ramach tej inicjatywy ma powstać Biała Księga problemów polskiej infrastruktury. Jej publikacja jest zaplanowana na październik br. i ma się zbiec w czasie z Kongresem Infrastruktury Polskiej, który odbędzie się 17 października 2013 roku w Warszawie.

Furgalski wyjaśnił, że w Białej Księdze zostaną zanalizowane problemy dot. relacji między administracją a wykonawcami inwestycji. Ma też ona zawierać propozycje zmian w prawie, które mogą przyczynić się do poprawy tych relacji, a także usprawnienia procesu realizacji inwestycji.