Na mocy umowy podpisanej przez władze miasta w październiku zeszłego roku głównym wykonawcą inwestycji została inna południowokoreańska firma - POSCO Engineering & Construction Co.

Doosan Lentjes, spółka zależna Doosan Power Systems, dostarczy do nowego zakładu w Krakowie kompletny układ kotłowy, obejmujący dwie linie, mogące przetworzyć do 220 tys. ton odpadów komunalnych stałych rocznie. Kontrakt obejmuje projekt, dostawę urządzeń oraz usługi związane z montażem i rozruchem.

Jak podkreśla przedstawiciel firmy Mariusz Marciniak, urządzenia zaproponowane dla Krakowa opierają się na sprawdzonej technologii, która pozwala także produkować prąd oraz ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej. Technologie te zostały zainstalowane w wielu zakładach tego typu na świecie, ostatnio we Frankfurcie w Niemczech i Harlingen w Holandii.

Według zapowiedzi władz miasta budowa krakowskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów ma się rozpocząć w drugiej połowie tego roku. Inwestycja o wartości blisko 797 mln zł uzyskała dofinansowanie ze środków UE.

Budowa zakładu jest największym przedsięwzięciem inwestycyjnym miasta dofinansowywanym z funduszy unijnych.

Zgodnie z podpisanym kontraktem budowa ekospalarni powinna się zakończyć za trzy lata (1100 dni). Projekt otrzymał 371,7 mln zł unijnego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Krakowski Holding Komunalny otrzymał też na ten cel 270 mln zł preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Zakład powstanie przy ul. Giedroycia w Nowej Hucie. Teren ten jest nieużytkiem. Obiekt będzie spalał tylko tzw. resztkowe odpady komunalne, z których wcześniej oddzielono wszystkie użyteczne surowce wtórne. Jego wydajność wyniesie 220 tys. ton rocznie. Przy okazji spalania odpadów wytwarzana będzie energia elektryczna i ciepło dla miejskiej sieci ciepłowniczej.

Inwestycja jest ostatnim i najważniejszym elementem tworzonego od kilku lat w Krakowie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Budowa ekospalarni jest niezbędna, bo w 2016 roku zostanie zapełnione komunalne wysypisko śmieci w Baryczy. W Krakowie wytwarza się ok. 321 tys. ton odpadów rocznie, a według prognoz w 2020 roku będzie to już ok. 340 tys. ton. Obecnie 86 proc. odpadów trafia na składowiska. To niezgodne z wymogami unijnymi, które nakazują znacząco ograniczać składowanie odpadów biodegradowalnych oraz odzyskiwać zawartą w nich energię.