Obwodnica Mielca została podzielona na trzy etapy. Pierwszy 4,5-kilometrowy fragment trasy został oddany w listopadzie ub.r. Ostatni trzeci etap ma być gotowy w połowie tego roku. Cała trasa będzie miała długość ponad 17 km.

Zdaniem marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla po oddaniu ostatniego odcinka obwodnicy cała trasa stworzy wspólnie z drogą na most w Połańcu nowy szlak transportowy łączący Podkarpacie z województwem świętokrzyskim.

„Niepokoi nas tylko zamknięcie drogi za mostem w Połańcu dla pojazdów powyżej 12 ton. Będziemy prosić Świętokrzyski Zarząd Dróg o wyjaśnienia w tej kwestii. Liczymy, że ta decyzja zostanie zmieniona. Cel remontu tego wspólnego szlaku był inny" - zaznaczył Ortyl.

Oddany w piątek odcinek łączy ulicę Wolności z ul. Dębicą, czyli drogi wojewódzkie nr 875 z 985; wybudowała go firma Skanska. Pierwotnie jego wykonawcą był firma Aglomancha Empresa Construktora, ale w grudniu 2013 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zerwał z nią umowę z powodu dużych opóźnień w realizacji inwestycji. Łączny koszt budowy tego fragmentu wyniósł 28,7 mln zł.

Nowa droga ma dwa pasy ruchu po 3,5 metra każdy. W ramach budowy powstały trzy skrzyżowania, w tym jedno rondo oraz wiadukt drogowy nad linią kolejową. Wybudowano również m.in. przejście dla zwierząt oraz ekrany akustyczne.

Inwestycja pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica, przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636, do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" obejmuje trzy etapy, w ramach których powstanie ponad 17 kilometrów nowej drogi.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. Jego całkowita wartość to blisko 153 mln złotych, z czego dofinansowanie stanowi ponad 124,4 mln zł. Pozostałe środki to wkład własny województwa podkarpackiego. (PAP)