„Zbiornik będzie gotowy w tym roku, ale nie oznacza to, że przejdzie w fazę eksploatacji. Będziemy obserwować wszystkie zjawiska, jakie występują przy takich budowlach hydrotechnicznych” – mówił Gajda.

Wyjaśnił on, że przy tego typu budowlach wodnych zawsze występują chociażby zjawiska filtracyjne czy osuwiskowe. „„Obserwujemy, co się dzieje wokół zbiornika, ponieważ jeszcze nie wiemy czy powstaną nowe osuwiska. Osuwiska mogą powstawać nawet po wielu latach eksploatacji i trzeba się z tym liczyć” – mówił.

Zbiornikiem będzie zarządzało Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Gajda zaznaczył, że tereny wokół zbiornika nie będą oddane do celów rekreacyjnych, dopóki nie zostaną rozpoznane wszystkie zjawiska związane z osuwaniem się ziemi.

„Funkcja podstawowa zbiornika to zapobieganie powodzi i alimentacja rzek, czyli uzupełnianie wody w okresach suszy. Turystyka i rekreacja, jakkolwiek niezwykle istotne muszą być podporządkowane priorytetowym celom. W miarę możliwości, jeżeli będą to tereny bezpieczne w sensie eksploatacyjnym, to będą udostępniane” – mówił wiceminister środowiska.

Gajda dodał, że najprawdopodobniej trzy gminy leżące nad zbiornikiem dostaną umowę użyczenia brzegów do celów rekreacyjno–turystycznych. Według propozycji gmin, ma być to najpierw okres dziesięciu lat z możliwością przedłużenia.

Sejm przyjął informacje wiceministra środowiska o realizacji w 2016 r. zadań określonych w ustawie o dokończeniu zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Wiosną bieżącego roku zaczęto napełnianie zbiornika. Obecnie jest on częściowo napełniony wodą i w sierpniu przy sprzyjających warunkach hydrologicznych przewiduje się osiągnięcie normalnego poziomu piętrzenia. W 2016 r. wydatkowano kwotę 31 mln 41 tys. zł na ukończenie prac związanych głównie z budową dróg lokalnych i zabezpieczaniem osuwisk.

Budowę zbiornika wodnego koło Wadowic rozpoczęto w 1986 r., ale pierwszy pomysł na jego budowę pojawił się już w okresie międzywojnia. Zbiornik powstaje na rzece Skawie, która jest dopływem Wisły. Będzie miał pojemność 161 mln m sześc. i maksymalną powierzchnię 1 tys. 35 ha. Maksymalna wysokość zapory to 54 m, a jej długość 604 m.

Do tej pory koszty budowy zbiornika opiewają na kwotę 2,2 mld zł.(PAP)