Na głównym placu budowy elektrowni Opole w ostatnim czasie toczyły się prace w zakresie kotłowni bloków nr 5 i 6 (m.in. zbrojenie i betonowanie fundamentu kotłów) oraz maszynowni bloków i chłodni kominowej bloku nr 5. W związku z pracami złożono 324 zamówienia, 260 z nich zostanie zrealizowanych z udziałem polskich firm. Polecenie rozpoczęcia prac zostało wydane w styczniu 2014 r. Blok 5 ma być oddany do eksploatacji w III kwartale 2018 r., a blok 6 w I kwartale 2019 r.

Elektrownia w Opolu będzie jedną z najnowocześniejszych na świecie. Nowe bloki o mocy 900 MW brutto każdy będą zużywały rocznie ok. 4,1 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższej od obecnie stosowanych w polskiej energetyce oraz umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 20 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii.