Według przedstawionego w środę raportu jedynie województwo opolskie wyprzedziło Dolny Śląsk pod względem ilości mikro i małych przedsiębiorstw, które sprzedają swoje produkty poza granicami Polski. 13 proc. małych firm z Opolszczyzny zajmuje się eksportem. Średnia dla całej Polski to 7 proc.

Jak powiedział podczas konferencji Dariusz Chrastina z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao, głównym rynkiem zbytu dla dolnośląskich przedsiębiorstw są Niemcy, z którymi handluje blisko 70 proc. eksporterów. Bardzo istotna jest pod tym względem również współpraca z Wielką Brytanią i Francją. Jak wynika z raportu dla eksporterów z Dolnego Śląska, mniejsze znaczenie mają rynki skandynawskie i czeskie.
„Działalność eksportowa polepsza wyniki firm. Przedsiębiorcy sprzedający towary za granicą, dużo lepiej oceniają swoją sytuację i perspektywy na kolejny rok, są bardziej zadowoleni ze swojej działalności. Charakterystyczna dla Dolnego Śląska jest także duża różnica w eksporcie pomiędzy grupami powiatów. Najwięcej eksportujących firm jest w samym Wrocławiu, bo aż 15 proc.. Natomiast najmniej w podregionie legnicko-głogowskim. To drugie po województwie mazowieckim, największe rozwarstwienie w skali kraju” – uważa Chrastina.
Zgodnie z wynikami „Raportu Banku Pekao o Sytuacji Mikro i Małych Firm” przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego oczekują dużej poprawy swojej sytuacji gospodarczej. Najwyższe oczekiwania poprawy są w samym Wrocławiu, tam też ocena ubiegłego roku była najwyższa. Najgorzej perspektywy 2014 roku ocenili przedsiębiorcy z podregionu jeleniogórskiego, natomiast ubiegły rok najsłabiej został oceniony przez firmy z podregionu wałbrzyskiego.
Wśród największych barier w działalności gospodarczej, dolnośląscy przedsiębiorcy wymienili koszty pracy, konkurencję innych firm, obciążenia biurokratyczne oraz niską rentowność działalności.
Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy.