Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania...
Bogna Czajka-Marchlewicz
13.01.2014
Budownictwo
Z przepisów ochrony środowiska nie wynika bezpośrednio obowiązek zgłaszania organowi ochrony...
Marek Gall
13.01.2014
Środowisko
Komisja Europejska zaproponuje 22 stycznia jedynie rekomendacje i strategiczne wytyczne dotyczące...
PAP
13.01.2014
Środowisko
Klauzula mówiąca, że określona w umowie cena lokalu może wzrosnąć, gdy zmianie ulegnie stawka...
Karol Kozłowski
13.01.2014
Budownictwo