Na stronach Głównego Urzędu Budowlanego w zakładce: Wyjaśnienia przepisów Prawa budowlanego została...
Wanda Pszczółkowska
03.02.2014
Budownictwo
Zakład recyklingu akumulatorów w Korszach może wznowić produkcję - zdecydował warmińsko-mazurski...
PAP
03.02.2014
Środowisko
Do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym...
Wanda Pszczółkowska
03.02.2014
Budownictwo
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zrezygnował z prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej...
PAP
03.02.2014
Środowisko
Serię prób i odbiory techniczne przechodzą Termy Cieplickie, jeden z największych kompleksów...
PAP
02.02.2014
Budownictwo
Osuszanie jest największym zagrożeniem dla biebrzańskich bagien - podkreśla dyrekcja Biebrzańskiego...
PAP
02.02.2014
Środowisko
Z danych GUS wynika, że zaledwie 13,8 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych otrzymuje zasiłek z...
Inny
01.02.2014
W opolskim oddziale Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu otwarto specjalistyczne...
PAP
01.02.2014
Budownictwo
Były burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg, któremu udało się znacznie poprawić jakość powietrza...
PAP
01.02.2014
Środowisko
Powstał unikatowy serwis internetowy, pokazujący zagrożenia geologiczne dla 52 europejskich miast,...
Łukasz Matłacz
01.02.2014
Środowisko
Około 50 mln zł ma kosztować przebudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku...
PAP
01.02.2014
Środowisko
Ponad dwadzieścia firm chce wybudować północną obwodnicę Bełchatowa. Łódzki oddział Generalnej...
PAP
01.02.2014
Budownictwo
W dniu 30 stycznia prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę dotyczącą wypłaty emerytur...
Inny
31.01.2014
19 konsorcjów i firm złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na...
PAP
31.01.2014
Budownictwo
Inwestor musi zapłacić podwykonawcy za prace budowlane, jeżeli swoich zobowiązań wobec niego nie...
PAP
31.01.2014
Budownictwo
Czy istnieje obligatoryjny obowiązek zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
Anna Kamińska
31.01.2014
Budownictwo
Ok. 850 osób podpisało do wtorku petycję do władz Dąbrowy Górniczej ws. trwającego porządkowania...
PAP
31.01.2014
Środowisko