Europejskie Dni Ptaków to wydarzenie organizowane od 1993 r. przez międzynarodową federację BirdLife International. Obecnie odbywa się w 37 krajach Europy i Azji Centralnej. W Polsce koordynatorem akcji jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

 

Corocznie, w pierwszy weekend października, możemy włączyć się do obserwacji i liczenia ptaków, które odbywają jesienną wędrówkę z terenów lęgowych na zimowiska. Liczenie ptaków można przeprowadzić indywidualnie, w gronie znajomych lub podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z wolontariuszem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Ważne, aby wyniki swoich obserwacji wpisać do elektronicznej karty obserwacji, która będzie dostępna na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, i przesłać je do 14 października 2014 r. Zebrane dane, ze wszystkich krajów uczestniczących w akcji, zostaną przekazane do centrum koordynacyjnego. Na ich podstawie zostanie stworzona lista najczęściej spotykanych jesienią gatunków ptaków.Więcej informacji na temat Europejskich Dni Ptaków 2014 znajduje się na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków: www.otop.org.pl.

( www.gdos.gov.pl)