Czy firma, która importuje baterie przemysłowe na potrzeby własne, powinna rozliczać się z...
Maria Duczmal
08.05.2015
Środowisko
Instytucja rozbiórki nie działa automatycznie, nakaz rozbiórki jest bardzo daleko idącym środkiem...
Anna Dudrewicz
08.05.2015
Budownictwo
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która została już podpisana przez Prezydenta...
Marta Schodzińska
08.05.2015
Konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z...
Edyta Zaniewicz
07.05.2015
Szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadająca na jedną firmę to 69,5 tys. złotych. W...
Monika Sewastianowicz
07.05.2015
Konfederacja Lewiatan rekomenduje wprowadzenie ulgi na badania i rozwój, zawierającej otwarty...
Katarzyna Bogucka
07.05.2015
Nie wyobrażamy sobie, aby Komisja Europejska zgodziła się na niemieckie przepisy o płacy minimalnej...
PAP
07.05.2015
W jakiej minimalnej odległości można posadowić ogrodzenie od istniejącego kabla telekomunikacyjnego...
Wioletta Rybicka
07.05.2015
Budownictwo
Czy lokalizacja oczyszczalni ścieków wiąże się z koniecznością wyznaczenia strefy ochronnej?...
Wioletta Rybicka
07.05.2015
Środowisko
Kilkuletni chłopczyk pozuje na zdjęciach na tle zakrwawionych trucheł zwierząt upolowanych przez...
Wioletta Rybicka
07.05.2015
Środowisko
Prawidłowe rozstrzygnięcie w sprawie magazynowania odpadów bez zezwolenia wymaga ustalenia, czy w...
Sara Oziemska
07.05.2015
Środowisko
W związku z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców selektywną zbiórką odpadów, w Łodzi powstał...
Ewa Saj
07.05.2015
Środowisko
W Polsce są obszary, gdzie do sieci energetycznej nie da się przyłączyć nawet niewielkiego źródła...
PAP
07.05.2015
Nowe technologie
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na...
Ewa Saj
07.05.2015
Środowisko
Przedsiębiorcy krytykują przygotowaną w Ministerstwie Gospodarki nowelizację kodeksu. Okazuje się...
Inny
06.05.2015
1 lipca 2015 roku wejdzie w życie kolejna zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT od samochodów...
Inny
06.05.2015
Małe i średnie firmy
Pracownik przedstawił pracodawcy wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego.W której części akt...
Anna Sokołowska
06.05.2015
Zwiększenie wymagań dla instalacji mechaniczno- -biologicznego przetwarzania śmieci pozwoli...
Wioletta Rybicka
06.05.2015
Środowisko
Za około 3 lata ma się rozpocząć budowa obwodnicy metropolii trójmiejskiej. Droga, która wraz z...
PAP
06.05.2015
Budownictwo
Do końca 2016 r. powstanie drugi, a w latach 2017-18 trzeci i zarazem ostatni odcinek obwodnicy...
PAP
06.05.2015
Budownictwo
W ramach znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych ustawodawca wskazał, iż w przypadku...
Marta Schodzińska
06.05.2015
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówienia na usługi lub...
Inny
06.05.2015
Budownictwo
O polsko - japońskiej współpracy energetycznej m.in. atomowej, rozmawiał we wtorek w Warszawie...
PAP
05.05.2015
Środowisko
Z roku na rok zmniejsza się ilość materiałów zawierających azbest, które zalegają na dachach...
Ewa Saj
05.05.2015
Środowisko
Liczba umów na dopłaty do zakupu mieszkań w ramach programu MdM zawartych od początku jego...
PAP
05.05.2015
Budownictwo
Szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadających na jedną firmę to 69,5 tys. zł....
PAP
05.05.2015
W obecnym stanie prawnym przepisy wyraźnie rozstrzygają, iż powołanie administratora bezpieczeństwa...
Paweł Fajgielski
05.05.2015
Ze złożeniem zeznania rocznego PIT wiąże się czasem także obowiązek jego korekty. Może ona dotyczyć...
Sławomir Liżewski
05.05.2015
W najbliższych dniach w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rozpoczną się prace nad...
Marta Schodzińska
05.05.2015
Rafał Styczyński w sposób kompleksowy omówił problematykę najmu i dzierżawy nieruchomości oraz...
Karol Kozłowski
05.05.2015
Budownictwo