Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymały: powiat garwoliński na remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1351 w miejscowości Podstolice wraz z dojazdami, gmina Halinów na przebudowę drogi gminnej oraz gmina Bielany na przebudowę drogi gminnej.

Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a środki zostały przyznane na wniosek Wojewody Mazowieckiego. Od początku tego roku Wojewoda Mazowiecki przekazał promesy dziesięciu gminom i czterem powiatom na łączną kwotę 20 mln 115 tys. zł.

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z 10.08.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami