Przedsiębiorca nie ma obowiązku umieszczania na opakowaniu informacji dotyczących składu...
Paweł Sosnowski
16.11.2015
Środowisko
Odchodzenie od węgla w światowej energetyce może spowodować, że instytucje finansowe będą mniej...
Inny
16.11.2015
Środowisko
Około tysiąc osób przyszło w sobotę na krakowski Rynek, aby wziąć udział w proteście antysmogowym....
PAP
14.11.2015
Środowisko
Mimo serii krwawych zamachów w Paryżu, konferencja klimatyczna, która ma się rozpocząć 30 listopada...
PAP
14.11.2015
Środowisko
Polski Alarm Smogowy apeluje do nowego ministra środowiska o ustanowienie alarmu smogowego na...
PAP
14.11.2015
Środowisko
Opracowanie jednolitego systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, dotacje na wymianę starych pieców...
PAP
14.11.2015
Środowisko
Kilkaset osób przyszło w sobotę na krakowski Rynek, aby wziąć udział w proteście antysmogowym....
PAP
14.11.2015
Środowisko
Imieniem Edwarda Wojtasa, posła PSL, który zginął w katastrofie smoleńskiej, został nazwany nowy...
PAP
14.11.2015
Budownictwo
Smog upośledza funkcje obronne dróg oddechowych, torując drogę infekcjom, utrudnia też wymianę...
PAP
14.11.2015
Środowisko
Polska od lat boryka się problemem zanieczyszczeń powietrza. Odpowiada za to głównie palenie złej...
PAP
14.11.2015
Środowisko
O działania na rzecz radykalnej zmiany jakości powietrza zwrócą się do wiernych biskupi...
PAP
13.11.2015
Środowisko
Śmieci powinny trafiać do sortowni odpadów, nie do domowego pieca apelowali w Katowicach ekolodzy z...
PAP
13.11.2015
Środowisko
W budownictwie wskaźnik wypadków śmiertelnych jest trzykrotnie wyższy, niż w innych działach...
PAP
13.11.2015
Budownictwo
W art. 93u.g.n. wprowadzono dwa reżimy prawne dotyczące podziału nieruchomości, tzn. dla...
Witold Prochera
13.11.2015
Budownictwo
Jak na gruncie CIT rozliczyć nadpłatę składek ZUS po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z...
Paweł Ziółkowski
13.11.2015
W Polsce działa ponad 2,4 tys. start-upów, głównie w dużych aglomeracjach. Ich główne źródło...
Inny
13.11.2015
Politechnika Białostocka zakończyła budowę Centrum Naukowo-Badawczego Zamiejscowego Wydziału...
Maria Pietkiewicz
13.11.2015
Budownictwo
Do Banku Gospodarstwa Krajowego trafiło w październiku ponad 5,3 tys. wniosków o dofinansowanie w...
Maria Pietkiewicz
13.11.2015
Budownictwo
Po analizach podejmiemy decyzję o ewentualnych zmianach w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata...
PAP
13.11.2015
Budownictwo
Działy HR coraz częściej sięgają po narzędzia, które realnie wspierają realizację strategii firmy,...
Inny
13.11.2015
W gminie Chełmiec na Sądecczyźnie zakończono budowę pierwszej w regionie farmy fotowoltaicznej. Z...
PAP
13.11.2015
Nowe technologie
Porozumienie klimatyczne, które ma być przyjęte na szczycie klimatycznym w Paryżu w grudniu 2015...
PAP
13.11.2015
Środowisko
Wprowadzanie do wód powierzchniowych wody, która uległa zanieczyszczeniu w wyniku przeprowadzania...
Inny
13.11.2015
Środowisko
Kwoty 100 tys. zł domaga się przed sądem rodzina Warmiaków, za pozostawione w Dorotowie pod...
PAP
13.11.2015
Budownictwo
W gminie Chełmiec na Sądecczyźnie zakończono budowę pierwszej w regionie farmy fotowoltaicznej. Z...
PAP
13.11.2015
Budownictwo
Po analizach podejmiemy decyzję o ewentualnych zmianach w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata...
PAP
12.11.2015
Budownictwo
17 listopada br. w Auli Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i...
Maria Pietkiewicz
12.11.2015
Budownictwo
Firma z Bydgoszczy za 6,1 mln zł zbuduje nową kładkę dla pieszych nad jeziorem Mikołajskim w...
PAP
12.11.2015
Budownictwo
9 listopada została opublikowana nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,...
Katarzyna Bogucka
12.11.2015
Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą uważać, aby ich roczna podstawa wymiaru składek na...
Piotr Kostrzewa
12.11.2015