Zmiany są podyktowane koniecznością pełnego wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz potrzebą zwiększenia efektywności realizowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Zgodnie z nowymi przepisami, do czasu zakończenia postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie będą wydawane decyzje o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji na tym terenie, a "toczące się postępowania w tych sprawach będą podlegały zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej".

Czytaj: Ekspert o kodeksie budowlanym: przepisy nie są przyjazne dla inwestorów

Nowelizacja mówi też o tym, że jeżeli w ciągu 14 dni nie nastąpi uzgodnienie dotyczące usunięcia występujących kolizji z zarządcami sieci uzbrojenia terenu pod inwestycję kolejową, zostanie ona usunięta w sposób zaproponowany przez PKP PLK lub samorząd.

Ustawa wprowadza możliwość zrzeczenie się prawa do odszkodowania przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za nieruchomości będące ich własnością, "jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy".

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złPonadto nowelizacja uelastycznia proces aktualizacji programu wieloletniego obejmującego inwestycje na liniach kolejowych. Zgodnie z nowymi przepisami, "przyjęcie przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania planu realizacji programu wieloletniego będzie stanowiło jednocześnie jego aktualizację, o ile nie zostanie zwiększony łączny limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu". Powyższe wydłuża termin przygotowania sprawozdania (z końca marca na koniec maja każdego roku). 

Nowela umożliwia też niewycinanie drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego, jeśli nie będą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.  

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Kancelaria Prezydenta/ PAP/ dl)