Za 3,5 roku nowy most na Wiśle połączy małopolską Borusową z Nowym Korczynem w województwie...
PAP
13.04.2016
Budownictwo
Działania UE na rzecz zmniejszenia zanieczyszczania Morza Bałtyckiego przez ścieki są...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Mimo krytyki PSL-owskiego projektu regulującego kwestię odszkodowań łowieckich, wszystkie kluby...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Głównym celem programu, który rozpoczyna się w Puszczy Białowieskiej jest ochrona siedlisk i...
PAP
13.04.2016
Środowisko
W Unii Europejskiej jest świadomość, że udział energii z OZE będzie rósł i dlatego trzeba na nowo...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Sejmowa komisja środowiska opowiedziała się za projektem ustawy zakładającym, że po 1 maja Lasy...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Greenpeace apeluje do rządu, by cała Puszcza Białowieska była parkiem narodowym. We wtorek na...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Wystarczyło kilka ciepłych dni na przełomie marca i kwietnia, by w sztucznych zbiornikach na wodę...
PAP
13.04.2016
Środowisko
Zryczałtowana składka na ZUS to niesprawiedliwy i niszczący pracę system - mówił we wtorek na...
PAP
13.04.2016
Łączna moc mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 22 MW, z czego...
Maria Pietkiewicz
12.04.2016
Budownictwo
W ocenie MŚ, w latach 2008-2015 koalicja rządząca PO PSL błędnymi decyzjami gospodarczymi, kierując...
Dorian Lesner
12.04.2016
Środowisko
Według nowego harmonogramu nowy budynek ambasady RP w Berlinie ma powstać do 2019 r. -...
PAP
12.04.2016
Budownictwo
Inwestor zamierza wybudować wiatę nad istniejącymi dystrybutorami stacji paliw. Istniejąca stacja...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
12.04.2016
Budownictwo
Ponad 80 proc. chińskich wód gruntowych wydobywanych ze stosunkowo płytkich studni nie nadaje się...
PAP
12.04.2016
Środowisko
Blisko 60 proc. mikro- i małych firm nie ma zaufania do decyzji nowo wybranego rządu i nie wierzy,...
Inny
12.04.2016
Każdypunkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnychpowinien mieć regulamin określający zasady...
Janusz Jerzy
12.04.2016
Środowisko
Książki o tematyce dotyczącej ochrony środowiska najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej...
Jacek Górski
12.04.2016
Środowisko
W przypadku zmiany jedynie podmiotu korzystającego ze środowiska, będącej konsekwencją...
Krzysztof Gruszecki
12.04.2016
Środowisko
Popyt na nowoczesne systemy informatyczne klasy Business Intelligence do zarządzania...
Inny
12.04.2016
Ponad 64 proc. przedsiębiorstw nie ma problemów z wyegzekwowaniem należności od klientów...
PAP
12.04.2016
Mikroprzedsiębiorcy będą obowiązkowo przekazywać dane do kontroli w postaci Jednolitego Pliku...
Inny
12.04.2016
Na początku kwietnia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęła skarga na tzw....
PAP
12.04.2016
Środowisko
Łączenie funkcji ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej z funkcjami produkcyjnymi lasu jest...
PAP
12.04.2016
Środowisko
Aktualnie w Polsce funkcjonuje ponad 100 naziemnych i ponad 4500 nadachowych elektrowni...
PAP
12.04.2016
Środowisko
Podporządkowanie wojewódzkich konserwatorów zabytków ministrowi kultury i możliwość przedłużania...
PAP
12.04.2016
Budownictwo
Zainwestowanie do 2030 r. ponad 30,7 mld zł w Odrzańską Drogę Wodną i budowę kanału Śląskiego...
PAP
12.04.2016
Budownictwo
Prawomocne są już uniewinnienia ws. głośnej zmowy przetargowej z 2009 r. przy kontraktach na budowę...
PAP
12.04.2016
Budownictwo
Do końca czerwca powinna być gotowa dokumentacja dotycząca przygotowań do budowy drogi S61 Via...
PAP
12.04.2016
Budownictwo
Siedem firm złożyło oferty w przetargu na budowę zwodzonej kładki pieszej przez Motławę na wyspę...
PAP
12.04.2016
Budownictwo
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpienie dotyczące...
Dorian Lesner
12.04.2016
Środowisko
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski