Narodowy Bank Polski opublikował wyniki raportu "Sytuacja na rynku kredytowym" w III kwartale 2016 r. Raport jest sporządzany w oparciu o badania ankietowe przeprowadzane wśród przewodniczących komitetów kredytowych. Celem ankiety jest określenie kierunku zmian polityki kredytowej.

Główną przyczyną spadku popytu na kredyty mieszkaniowe było zaostrzenie kryteriów i warunków udzielania kredytów mieszkaniowych. Ponadto do spadku przyczyniły się prognozy dotyczące sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych - wskazują ankietowani.

Natomiast obawy kredytobiorców dotyczące wyczerpania puli środków przeznaczonych na dopłaty do kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” na rok 2017, oddziaływały w kierunku wzrostu popytu. . 

Czytaj: BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków w MdM na 2017 rok

W lipcu Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił komunikat o wstrzymaniu przyjmowania w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na rok 2017. Wznowienie przyjmowania wniosków nastąpi od 1 stycznia 2017 r.

Jeśli chodzi o sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych w III kwartale br., banki deklarują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej w tym segmencie. Kredytodawcy oczekują spadku popytu.  

Źródło: Narodowy Bank Polski