Jak podało w czwartek biuro prasowe częstochowskiego magistratu, o wyasygnowaniu dodatkowych 200 tys. złotych przesądziło zainteresowanie mieszkańców. Wnioski o dotację do zakupu przyjaznych środowisku systemów grzewczych można było składać do końca maja br. Pierwotna, zarezerwowana w budżecie Częstochowy kwota na ten cel - 180 tys. zł – była według miasta znacząco wyższa od ubiegłorocznej.

„Cieszy tak duże zainteresowanie, które świadczy o wzroście ekologicznej świadomości mieszkańców” - uznał cytowany prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. „Wymiana starych pieców to jedno z wielu działań na rzecz czystego powietrza w Częstochowie, dzięki którym walczymy z niską emisją i ograniczamy zjawisko smogu, który jest w okresie grzewczym realnym zagrożeniem” - dodał.

O wsparcie mogły ubiegać się osoby, które zdecydowały się na demontaż kotła opalanego węglem, miałem lub koksem i instalację nowego, bardziej przyjaznego środowisku. O dotację sięgającą 50 proc. kosztów zakupu nowego kotła (bez kosztów projektu i montażu) – jednak nie więcej niż 3 tys. zł – można było ubiegać się przy wymianie kotła na ekologiczny piec na paliwo stałe 5 klasy.

Z kolei w przypadku wymiany ogrzewania węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, bądź ogrzewania elektrycznego, kwota dotacji to 50 proc. kosztów zakupu nowego kotła (bez kosztów projektu i montażu) lub podłączenia do sieci – jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Oprócz dopłat do wymiany kotłów Częstochowa zapewnia w tym roku łącznie 70 tys. zł na dotacje do montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. 10 tys. zł to kwota w budżecie tego miasta na dotacje do usuwania elementów budynków zawierających azbest.

Wiosną miasto rozpoczęło również program dotacji do montażu urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE): instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła. To projekt z planowanym budżetem ponad 5 mln zł realizowany w formule „Słonecznej Gminy”, który ma być współfinansowany z Unii Europejskiej.

Według wcześniejszych danych wydatki Częstochowy w latach 2013-2015 na inwestycje związane ze zmianą systemu ogrzewania i termomodernizacją w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej będących własnością lub współwłasnością tej gminy sięgnęły blisko 39 mln zł. W ciągu poprzednich 10 lat Częstochowa dofinansowała wymianę blisko 1,2 tys. pieców w budynkach i lokalach prywatnych, od 2009 r. dopłaciła także do montażu 107 instalacji solarnych.

Częstochowa jest jednym z wielu miast woj. śląskiego, które zapewnia dotacje dla mieszkańców na modernizację systemów grzewczych. Od lat takie programy prowadzą samorządy szczególnie dotkniętych problemem centralnej i południowej części regionu.

W 2015 r. Katowice dofinansowały wymianę 355 kotłów za blisko 1,8 mln zł, w 2016 roku było to 515 pieców za ponad 4 mln zł. Dodatkowo w latach 2015–2016 stolica regionu dofinansowała kwotą ponad 1,1 mln zł instalację 197 źródeł odnawialnej energii. W tym roku Katowice zaplanowały wsparcie dla wymiany prawie 800 pieców oraz montażu prawie 130 instalacji odnawialnych źródeł energii.

Prezydent Katowic zapowiedział też 10-letni Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Na dotacje do zmiany ogrzewania dla mieszkańców i innych podmiotów ma być w latach 2018-2027 co roku przeznaczane po 5 mln zł, a kolejne 5 mln zł – na likwidację niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych gminy.

Rybnik już w tym roku przeznaczył na ekodotacje dla mieszkańców 5 mln zł, a ponadto 18,2 mln zł na termomodernizacje i pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej oraz 1,5 mln środków z UE na pompy ciepła w dwóch szkołach.

W kwietniu br. Sejmik Woj. Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową dla regionu (drugą w kraju, po woj. małopolskim). Zakazuje ona używania od września br. najbrudniejszych paliw - w tym mułów oraz flotokoncentratów - i nakazuje stopniową wymianę przestarzałych instalacji cieplnych. (PAP)

mtb/ maro/