Zamieszczenie we wzorze deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej za podanie danych...
Dorian Lesner
15.02.2018
Środowisko
Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do lokali w jarocińskim Mieszkaniu plus w II poł. kwietnia 2018...
PAP
15.02.2018
Budownictwo
Brak rąk do pracy jest jednym z najistotniejszych zagrożeń m.in. w realizacji kluczowych inwestycji...
PAP
15.02.2018
Budownictwo
Mieszkańcy w ramach programów realizowanych w poszczególnych gminach metropolii mogą otrzymać...
PAP
15.02.2018
Środowisko
Ciężki sprzęt służący do wycinki drzew, czyli harwestery, nie wrócą do Puszczy Białowieskiej....
PAP
15.02.2018
Środowisko
Planowane przychody Lasów Państwowych mają w 2018 roku wynieść ok. 9 mld zł z czego ok. 8 mld będą...
PAP
15.02.2018
Środowisko
Specustawa mieszkaniowa ma zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie tego roku - zapowiada...
PAP
14.02.2018
Budownictwo
Poszerzenie kompetencji Rzecznika MSP oraz wydłużenie ulgi na start - przewidują m.in. poprawki do...
PAP
14.02.2018
Ustawa, która skraca okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, umożliwia jej elektronizację i...
Agnieszka Matłacz
14.02.2018
Jeśli inspektor nadzoru budowlanego nie ustali, kto jest stroną postępowania o nakaz rozbiórki...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2018
Budownictwo
12 dni tyle czasu zostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT - przypomina...
Krzysztof Sobczak
14.02.2018
Małe i średnie firmy
Premier będzie nadzorował politykę mieszkaniową państwa, w tym program Mieszkanie plus, a za...
Krzysztof Sobczak
14.02.2018
Budownictwo
Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Z poczynionych ustaleń wynika, że projekt został opracowany...
Maria Kopytowska
14.02.2018
Budownictwo
Zakup nowych suwnic, zwiększenie powierzchni placów składowych oraz zwiększenie zdolności...
PAP
14.02.2018
Budownictwo
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby podejrzewane o ustawianie przetargów na...
PAP
14.02.2018
Środowisko
Krakowianie mogą informować urzędników o tym, gdzie jeszcze działają piece węglowe. To dodatkowe...
PAP
14.02.2018
Środowisko
Bielski samorząd kupi dron wyposażony w aparaturę do badania zanieczyszczonego powietrza. W...
PAP
14.02.2018
Środowisko
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie obejmuje wód opadowych...
Radosław Kowalski
14.02.2018
Środowisko
Piętnaście czujników mierzących stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu i przesyłających dane do...
PAP
14.02.2018
Środowisko
Nieuwzględnienie prawa własności powoduje, że uprawnienie gminy do ustalenia przeznaczenia terenu i...
Dorian Lesner
14.02.2018
Budownictwo
Na posiedzeniu Rady Mieszkalnictwa zostanie zaprezentowana tzw. specustawa mieszkaniowa, która ma...
PAP
14.02.2018
Budownictwo
Pod względem intensywności regulacji Polska zbliża się do krajów Europy kontynentalnej i choć...
PAP
13.02.2018
Ministerstwo chce opracować jednolite wytyczne detekcji spalania odpadów w małych źródłach ciepła....
Dorian Lesner
13.02.2018
Środowisko
Przyjęcie rozwiązań proponowanych w Konstytucji Biznesu nie tylko powstrzyma ucieczkę działalności...
PAP
13.02.2018
Dzięki zamówieniu odpowiednio dużej zdolności przesyłowej projekt Baltic Pipe wszedł na szybką...
PAP
13.02.2018
Budownictwo
Uruchomiono wieżę kontroli lotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice. Priorytetem jest...
PAP
13.02.2018
Budownictwo
Prokuratura ponownie zajmie się sprawą wypłaty spółce Autostrada Wielkopolska rekompensat za...
PAP
13.02.2018
Budownictwo
Rząd ChRL przyjął listę stref wolnych od działalności przemysłowej na terenie 15 prowincji ogłosiło...
PAP
13.02.2018
Środowisko
Przed sądem w Hajnówce zapadło dotąd ponad 80 wyroków wobec osób obwinionych w związku z protestami...
PAP
13.02.2018
Środowisko
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi MPO ws. funkcjonowania kompostowni i składowiska...
PAP
13.02.2018
Środowisko