Chodzi także o przekazanie wskazówek w kwestii koniecznych do podjęcia działań w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków dotyczących cen transferowych (TP). Rekomendacje FCT przybliżają również założenia wytycznych OECD – „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”. W projekcie rekomendacji poruszono następujące zagadnienia:

Określenie wpływu pandemii COVID-19 na analizę porównawczą

Co do zasady aktualna pozostaje zasada, że należy dążyć do możliwie największej porównywalności danych, lecz wskazuje się na konieczność brania pod uwagę wpływu sytuacji pandemicznej na sytuację ekonomiczna lub otoczenie rynkowe.

Strata i alokacja nadzwyczajnych kosztów COVID-19

Rekomendacje wskazują, że alokacja strat oraz kosztów nadzwyczajnych powinna być poprzedzona analizą ryzyka oraz podmiotu ponoszącego to ryzyko w ramach transakcji kontrolowanej. Prawidłowo przeprowadzana analiza funkcjonalna będzie miała bezpośredni wpływ na ocenę, która strona transakcji może wygenerować stratę lub ponosić nadzwyczajne koszty związane z pandemią.

 


Traktowanie wsparcia antykryzysowego

Badanie porównywalności za okres pandemii powinno uwzględniać analizę ekonomicznego wpływu wsparcia antykryzysowego na transakcję kontrolowaną.

Zobacz również: Dokumentowanie cen transferowych obowiązkowe także dla firm niepowiązanych >>

 

Wpływ pandemii na porozumienia cenowe (APA)

Wydane decyzje APA zachowują ważność, lecz należy dokonać sprawdzenia wpływu pandemii na transakcje objęte APA i na ich warunki, oraz ocenę rozmiaru tego wpływu. FCT zaleca elastyczne podejście zarówno podatników jak i KAS do oceny wpływu pandemii na porozumienia APA (zarówno wydane jak i będące w trakcie negocjacji).

 

Dokumentacja skutków pandemii i kwestia ciężaru dowodowego

Jeśli w dokumentowanym roku został zidentyfikowany wpływ pandemii COVID-19 na działalność podatnika i/lub grupy, zasadne jest jego uwzględnienie w dokumentacji lokalnej i dokumentacji grupowej, oraz jego właściwe udokumentowanie.

Marek Gwóźdź, ekspert ds. podatków bezpośrednich, counsel w ID Advisory