W 2020 roku nietrzeźwi kierowcy doprowadzili do 1656 wypadków, czyli do 8 proc. wszystkich zdarzeń spowodowanych przez kierujących pojazdami – podaje Komenda Główna Policji. Pomimo ograniczonego ruchu w pandemii, na jeździe pod wpływem alkoholu „wpadło” prawie 100 tys. kierowców, a liczba wypadków z ich winy niemal nie zmieniła się w porównaniu z 2019 rokiem. Aż o 12,5 proc. wzrosła natomiast liczba ich ofiar.

Sprawca płaci

Jeżeli z winy sprawcy prowadzącego auto po alkoholu doszło do wypadku, to ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, ale finalnie kosztami obciążony będzie sprawca.

- Sprawcę czeka przeprawa w sądzie – niewykluczone, że zakończona karą więzienia i wysoką grzywną. To jednak nie wszystko. Nietrzeźwego kierowcy nie chroni obowiązkowa polisa OC. Ubezpieczyciel wypłaca oczywiście rekompensatę poszkodowanym w wypadku, ale do sprawcy kieruje żądanie zwrotu odszkodowania – to tzw. regres ubezpieczeniowy. Nie ma taryfy ulgowej, każdego roku prowadzimy kilkaset takich spraw – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensie.

Sprawdź w LEX: Jak postąpić w stosunku do nietrzeźwego pracownika, który nie wpuszczony do pracy chce wracać do domu samochodem? >

Inni ubezpieczyciele mają równie dużo regresów, np. Allianz tylko  w pierwszym półroczu 2021 roku odnotował 301 regresów w szkodach osobowych. Regres do kierującego z OC pojazdu jest po to, aby piętnować zachowania kierowcy, które są rażące i ze względów prewencyjnych i represyjnych uzasadniają możliwość dochodzenia przez ubezpieczyciela zwrotu wypłaconego świadczenia.

Ile kosztuje pijanego kierowcę wypadek? To zależy od skali zdarzenia. Drobna stłuczka oznacza od kilkuset do kilku tysięcy złotych odszkodowania. W skrajnych przypadkach wypłaty mogą sięgać setek tysięcy, a nawet milionów złotych. Nie można wykluczać takich kwot, jeśli jeden lub więcej spośród poszkodowanych zginął lub doznał poważnego urazu, a zniszczeniu uległo w wypadku kilka pojazdów.

- W ostatnich latach mieliśmy na przykład klienta, który spowodował wypadek za granicą pod wpływem alkoholu. Potracił kilka osób, z których jedna zmarła. Wypłaciliśmy poszkodowanym i ich rodzinom ponad 5 mln zł, a następnie zgłosiliśmy się z regresem do sprawcy takiego zdarzenia - podaje Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Warty.

Sprawdź w LEX: Czy w przypadku kiedy nauczyciel został skazany prawomocnym wyrokiem za jazdę pod wpływem alkoholu dyrektor szkoły powinien wypowiedzieć mu umowę o pracę? >

 

Alimenty dla dzieci

Po tym, gdy pijany kierowca spowodował wypadek, w którym zginęli rodzice trójki dzieci, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przystąpienie do prac legislacyjnych nad wprowadzeniem alimentów od sprawców po alkoholu na rzecz dzieci ofiar.

Czytaj: Surowe kary i powiązanie kosztu ubezpieczenia z liczbą punktów karnych mają poprawić bezpieczeństwo na drogach>>

Tymczasem obecne prawo nakazuje pełną rekompensatę wyrządzonej szkody, czyli także świadczenia związane z wydatkami na życie osób małoletnich. - Jeśli w wypadku zginą rodzice, to dzieci mogą liczyć na przykład na wypłatę jednorazowego zadośćuczynienia z tytułu śmierci rodziców. Dodatkowo będą mogły ubiegać się o wypłatę renty, gwarantującej im utrzymanie na poziomie jaki zapewniali im rodzice. Jeśli poszkodowany w wypadku pozostaje w stanie wegetatywnym, to z OC komunikacyjnego, będą pokrywane koszty jego leczenia, rehabilitacji czy codziennej opieki. Również rodzina może kierować do ubezpieczyciela szereg roszczeń – tłumaczy dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Sprawdź w LEX:  Czy pracodawca odpowiada za jazdę pracownika samochodem prywatnym wykorzystywanym do celów służbowych w stanie nietrzeźwości? >

Jeśli sprawca był nietrzeźwy, ubezpieczyciel wystąpi z regresem, czyli finalnie koszt świadczeń dla poszkodowanych poniesie sprawca wypadku. - Nie są to małe kwoty i z majątku sprawcy, o ile jakikolwiek posiada, trudno może być je w całości wyegzekwować, zwłaszcza jeżeli konsekwencją wypadku będzie skazanie sprawcy na bezwzględne pozbawienie wolności – mówi Monika Chłopik, analityk Polskiej Izby Ubezupieczeń.

W takich przypadkach jednak ubezpieczyciele są twardzi i pijani sprawcy nie mają co liczyć na zapomnienie ze stron firm ubezpieczeniowych. - Do spraw po bezskutecznej egzekucji wracamy po kilku latach i uzyskujemy spłaty od regresantów – podkreśla Dawid Korszeń. Dla dłużników może oznaczać to obciążenie nawet do końca życia.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Zbieg przepisów: prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów >

Wprowadzenie alimentów na rzecz dzieci ofiar wypadków w gruncie rzeczy niewiele by zmieniło. - W praktyce system zapewnia poszkodowanym pełną realizację roszczeń, gdyż gwarantem wypłat jest ubezpieczyciel, który ponosi odpowiedzialność aż do kwoty ponad 5,2 mln euro na zdarzenie. Praktyka pokazuje, że przy poważnych szkodach i wysokich wypłatach, zakładom ubezpieczeń czy Funduszowi trudno jest wyegzekwować od sprawcy całą wypłaconą poszkodowanym kwotę. Nie ma to jednak wpływu na regulowanie zobowiązań wobec poszkodowanego – mówi Mariusz Golecki.