Podłączenia do autostrad i dróg szybkiego ruchu, stworzenie wewnętrznej obwodnicy śródmieścia oraz...
PAP
19.07.2017
Budownictwo
Ministerstwo Finansów chce podawać do publicznej wiadomości, ile podatku dochodowego płacą...
18.07.2017
W Warszawie powstanie około 1100 nowoczesnych mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. 13...
Maria Pietkiewicz
18.07.2017
Budownictwo
Jeżeli premia jest wypłacana za pracę wykonywaną w Niemczech, to uwzględniając fakt przekroczenia...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
18.07.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy budowa przyłącza wodociągowego warunkuje...
Łukasz Smaga
18.07.2017
Budownictwo
W sytuacji, gdy fakt dokonania WDT jest bezsporny, zasada neutralności podatkowej wymaga, by...
Mariusz Jabłoński
18.07.2017
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku umorzenia akcji własnych, dodatnią różnicę między...
Michał Topulniak
18.07.2017
Koszt uzyskania przychodu musi celowy, nie znajdować się w katalogu wyłączeń oraz być właściwie...
Marek Jurek
18.07.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska:Co powinno zawierać zgłoszenie właściciela...
18.07.2017
Środowisko
Blisko 1,5 mln zł z UE na wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszarów przeznaczonych do...
18.07.2017
Tradycyjny handel ie-commerce wkrótce zostaną wpełni zintegrowane. Połączenie świata online ze...
18.07.2017
W celu zwiększenia sprzedaży towarów i usług przedsiębiorcy organizują różnego akcje promocyjne...
Dominik Klemens
18.07.2017
W połowie czerwca weszła w życie nowelizacja zaostrzająca przepisy dotyczące wycinki drzew, a od 17...
Inny
18.07.2017
Środowisko
Pierwszą połowę roku oceniamy bardzo dobrze, zainteresowanie zakupem mieszkań w naszych...
Inny
18.07.2017
Budownictwo
Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad ogłosił przetarg na...
PAP
18.07.2017
Budownictwo
Miasto Suwałki (Podlaskie) ogłosiło przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej na blisko 2,2...
PAP
18.07.2017
Budownictwo
Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła konkurs na koncepcję ostatnich trzech zachodnich stacji II...
PAP
18.07.2017
Budownictwo
Apel prezesa PAN i rektorów o wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej nie ułatwia drogi do...
PAP
18.07.2017
Środowisko
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego z pola Ostrów złożyła w Ministerstwie...
PAP
18.07.2017
Środowisko
Obecne przepisy nie przewidują obowiązkowego stosowania kaucji za opakowania po napojach, ale...
PAP
18.07.2017
Środowisko
Poszerz swoją wiedzę z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego na podstawie aktualnego i...
Dorian Lesner
18.07.2017
Budownictwo
Czuwanie nad bezpieczeństwem miejsc lęgowych rybołowów, informowanie o zmianach na terenach łowisk...
PAP
18.07.2017
Środowisko
O zmiany szczególnie niekorzystnych dla woj. śląskiego rozwiązań w projektowanej nowelizacji Prawa...
PAP
18.07.2017
Środowisko
Zapadła decyzja o wycofaniu projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych - poinformował w...
PAP
18.07.2017
Budownictwo
Podpiszemy w poniedziałek warunkową umowę inwestycyjną z miastem Dębica na budowę 206 mieszkań w...
PAP
17.07.2017
Budownictwo
Jedna czwarta firm rodzinnych z regionu Europy, w tym z Polski, a także Bliskiego Wschodu i Afryki...
17.07.2017
Jej dochowanie często decyduje o tym, czy fiskus nie zakwestionuje prawa do odliczenia VAT. Jednak...
Prawo.pl
17.07.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy właściciel garażu wolnostojącego...
17.07.2017
Środowisko
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Parafia posiada budynek, który stanowi kino....
Radosław Kowalski
17.07.2017
Budownictwo
Od 17 lipca 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie...
Agnieszka Matłacz
17.07.2017
Środowisko