To precedensowa sprawa, w której Magna Polonia dochodzi na drodze cywilnej roszczeń przysługujących jej w związku z naruszeniem reguł uczciwej konkurencji (tzw. private enforcement). Tłem sprawy jest konsolidacja polskiego rynku radiodyfuzji (usług nadawczych sygnału radiowego i telewizyjnego) dokonana przez Emitel w latach 2012-2013. W postępowaniu Magna Polonia dowodziła, że Emitel ujawnił i wykorzystał poufne informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa spółki portfelowej Magna Polonia, przy ubieganiu się o kontrakt na obsługę multipleksu 4 naziemnej telewizji cyfrowej oraz przy akwizycjach spółek operatorskich.

Prowadzący w imieniu Magna Polonia S.A. sprawę prawnicy z kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy podkreślają, że jest to tzw. stand alone case - postępowanie nie było poprzedzone decyzją Prezesa UOKIK i zostało wszczęte przed implementacją dyrektywy 2014/104/UE z 26.11.2014 r. regulującej dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej.     

Czytaj także: UOKiK coraz bardziej surowy wobec firm>>

W toku tej sprawy, Emitel – realizując przyjętą linię obrony - wytoczył przeciwko Magna Polonia odrębny pozew o zapłatę kar umownych. Emitel podnosił, że to Magna Polonia naruszyła zasady poufności w ramach negocjacji dotyczących sprzedaży swojej spółki portfelowej. Teza ta nie znalazła jednak uznania Sądu Okręgowego w Warszawie, który oddalił powództwo Emitel wyrokiem z 8.10.2019 r. (wyrok nie jest jeszcze prawomocny).

Sprawę z ramienia BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy prowadzili: Andrzej Springer, radca prawny, Mirosława Żytkowska-Kocik, adwokat oraz Mirosław Skrycki, adwokat. - Z satysfakcją przyjęliśmy orzeczenie Sądu Okręgowego, będące efektem 8 lat wytężonej pracy zespołu procesowego kancelarii BWHS. To już drugi korzystny dla Magna Polonia wyrok, dotyczący tej skomplikowanej pod względem faktycznym i prawnym sprawy. Ze spokojem oczekujemy na wyniki apelacji Emitel - komentuje Andrzej Springer.