Nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K zostały opracowane na podstawie znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług i uwzględniają m.in. implementację pakietu VAT e-commerce, a także dodatkowe przyspieszone terminy zwrotu podatku VAT (15-dniowy wynikający z programu Podatnik Bezgotówkowy oraz 40-dniowy wynikających z założeń Krajowego Systemu e-Faktur). Chodzi o rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021, poz. 1179).

Czytaj w LEX: VAT: trzy najważniejsze ostatnie wyroki TSUE >

Ewentualne uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej nowej struktury JPK_V7M i JPK_V7K należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl .

Szczegóły w zakładce Konsultacje podatkowe/Konsultacje podatkowe – nowa struktura JPK_VAT z deklaracją.

Zobacz również: Zamiast korekty faktury czasem wystarczy nota korygująca >>