Taką deklarację polski minister zaprezentował podczas posiedzenia Rady UE do Spraw Gospodarczych i Finansowych w Luksemburgu. Podstawą do dyskusji na ten temat był projekt kompromisu w sprawie nowych regulacji autorstwa prezydencji portugalskiej w Radzie UE, który zdaniem Polski jest wyważony.

- To ważna kwestia dla Polski. Dyskusja pokazała, że kompromis w zakresie reformy stawek VAT jest wkrótce możliwy do osiągnięcia. Polska popiera jak najszybsze jego przyjęcie. Jest on korzystny dla Polski, ponieważ uwzględnia na tym etapie większość naszych głównych priorytetów negocjacyjnych, w tym uzyskanie możliwości stosowania obniżonych stawek VAT, nie niższych niż 5%, do odzieży i obuwia dziecięcego oraz dzieł sztuki, a także 0% stawki do książek i pasażerskiego transportu kolejowego, o co Polska zabiegała od lat – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Rada omówiła również kierunki dalszych prac w zakresie zwolnienia z VAT w imporcie i niektórych dostawach w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym.

Czytaj także: Sejm zaczął prace nad pakietem Slim VAT 2>>