W czasie epidemii nie znajduje zastosowania tzw. fikcja doręczeń przesyłek niepodjętych we właściwym terminie, na czym mogą skorzystać „frankowicze”. Zgodnie z art 98 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Czytaj w LEX: Konstruowanie roszczenia w pozwie frankowym – zagadnienia praktyczne >

Kłopotliwa korespondencja

Regulacja na czas Covid-19 może zostać wykorzystana przez kredytobiorców frankowych, którzy próbują unieważnić swoje umowy. Niektórzy prawnicy radzą swoim klientom nieodbieranie korespondencji z banku. - Rekomendujemy więc, aby pisma te pozostały bez odbioru na poczcie. Tym samym bowiem pozbawimy bank drogi skutecznego dochodzenia roszczeń lub potrącania ich wierzytelności – mówi radca prawny Beata Strzyżowska.

To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla osób, które uzyskały pozytywne rozstrzygniecie sądu w sprawach kredytów frankowych. W korespondencji tej mogą bowiem znajdować się wezwania zmierzające do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń banku lub wezwania zmierzające do potrącenia roszczenia banku.

Zobacz w LEX: Wyliczenie wysokości roszczenia oraz rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu - nagranie ze szkolenia >

Nie każdy list można zlekceważyć

Decydując się  na pozostawienie korespondencji z banku bez odbioru na poczcie warto zwrócić uwagę na to, jaki to jest rodzaj doręczenia. - Do wspomnianego zagadnienia należy podchodzić z dużą dawką ostrożności, gdyż przepis określa jedynie korespondencję doręczaną za potwierdzeniem odbioru (tzw. żółta zwrotka), natomiast nie wskazuje nic o listach poleconych. Pod jego regulacją nie znajdują się również inne formy korespondencji np. przesyłki kurierskie. Na ten aspekt z pewnością należy zwrócić uwagę – zauważa radca prawny Wojciech Bochenek,  z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Zasady rozliczenia stron w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF (teoria salda i teoria dwóch kondykcji) >

 

Do tego każda sprawa jest inna i każdy krok powinien być przemyślany, a najlepiej – skonsultowany z pełnomocnikiem. - Takie zachowanie powinno wynikać z zaplanowanej strategii procesowej i być ustalane w zakresie konkretnej sprawy. Każdą decyzję należy oceniać i analizować w kontekście indywidualnego przypadku – mówi Wojciech Bochenek.

Czytaj w LEX: Klauzule abuzywne jako podstawa prowadzenia sprawy frankowej >

Zdania są podzielone

Nie wszyscy prawnicy podzielają takie podejście. Innego zdania jest radca prawny Tomasz Konieczny, partner w Kancelarii Prawnej Konieczny, Polak, Partnerzy, który przypomina, że  kwestię doręczeń poza procesowych (np. wezwań do zapłaty, oświadczeń o wypowiedzeniu umowy kredytu, oświadczeń o potrąceniu) normuje bardzo ogólny art. 61 par. 1 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Zatem ustawodawca nie wymaga, by list fizycznie został odebrany przez adresata. Wystarczy, że adresat miał możliwość zapoznania się z nim.

Czytaj w LEX: Wartość przedmiotu sporu przy roszczeniach wynikających z kredytów frankowych >

- Jeśli więc list wraca jako nieodebrany, a był prawidłowo zaadresowany na adres zamieszkania kredytobiorcy, to w mojej ocenie następuje skutek w postaci doręczenia przesłanego oświadczenia. Bank może tego dowieść dowodem nadania listu poleconego oraz śledzeniem przesyłki. Z dokumentów tych wynika przynajmniej domniemanie, że adresat mógł zapoznać się z treścią kierowanego doń oświadczenia. W efekcie ciężar dowodu, że było inaczej (tj, że awizo jedno czy drugie nie trafiło do naszej skrzynki) spoczywa wówczas na adresacie oświadczenia. Spierać się można ewentualnie co do tego, kiedy następuje skutek doręczenia, tj. czy z chwilą pierwszego awizo czy może w ostatnim dniu na odbiór listu po drugim awizo – tłumaczy Tomasz Konieczny.

Czytaj w LEX: System doręczeń z uwzględnieniem e-doręczeń (doręczeń elektronicznych oraz doręczeń przez Portal Informacyjny) >

Czytaj w LEX: Sposób rozliczeń po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu CHF - konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21 >

 

Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny

Sprawdź  
POLECAMY