Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. Następnie inna osoba wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie...
Abc/Budownictwo
20.01.2012
Budownictwo
Wskazane w art. 140 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwiększenie wartości nieruchomości...
Abc/Budownictwo
20.01.2012
Budownictwo
Domagający się zwrotu lasu musi wykazać przed sądem, że las nie podlegał przejęciu przez państwo z...
20.01.2012
Środowisko
W zeszłym roku zanotowano mniejszy od oczekiwanego przyrost wzrostu energetyki wiatrowej. Polskie...
20.01.2012
Środowisko