28 mln zł ma kosztować największy w Polsce kompleks farm słonecznych Podlasie Solar Park, który...
Buraczewski Jacek
29.07.2013
Nowe technologie
To już prawdziwa epidemia. Na terenie powiatu cieszyńskiego wielu pszczelarzy twierdzi, że zgnilec...
PAP
29.07.2013
Środowisko
W niedzielę w Szczecinie oddano do użytku wyremontowane nadodrzańskie bulwary, które mają być...
Reszczyński Kacper
29.07.2013
Budownictwo
Bez sukcesu w negocjacjach podczas warszawskiego szczytu klimatycznego ONZ może nie być możliwe...
Boroń Michał
29.07.2013
Środowisko
W poniedziałek mija termin wniesienia pierwszej opłaty za odbiór odpadów komunalnych za lipiec -...
Boroń Michał
28.07.2013
Środowisko
Policja zatrzymała 16 uczestników protestu przeciwko wierceniom gazu łupkowego w miejscowości...
PAP
27.07.2013
Środowisko
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpisała przetarg na dokończenie po Alpine Bau...
PAP
27.07.2013
Budownictwo
35 mln zł kosztowała przebudowa dwóch mostów na rzece Elbląg i renowacji nabrzeża Bulwaru Zygmunta...
PAP
27.07.2013
Budownictwo
Po niedawnych nawałnicach, które w Toronto doprowadziły do wielkich uszkodzeń sieci energetycznej...
Lach Anna
27.07.2013
Środowisko
Spółki z sektora energetyki odnawialnej mogą do 2020 roku potroić swoje wydatki na ubezpieczenia w...
PAP
27.07.2013
Środowisko
W Wielkopolsce nie było zasadniczych problemów z odbiorem odpadów powiedział w Poznaniu minister...
Koprowski Jan
26.07.2013
Środowisko
Czy faktura proforma w rozumieniu znowelizowanych przepisów od stycznia 2013 r. jest dokumentem...
Michał Wojtas
26.07.2013
Zasady ewidencjonowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej będą uzależnione przede wszystkim...
Sławomir Liżewski
26.07.2013
W jaki sposób należy dokonać korekty kosztów zgodnie z art. 24d u.p.d.o.f.?...
Karol Różycki
26.07.2013
Prowadzę sklep z nasionami i środkami ochrony roślin. Czy istnieje obowiązek umieszczania na...
Tomasz Krywan
26.07.2013
W jaki sposób do odpisów amortyzacyjnych należy stosować przepisy o zmniejszaniu niezapłaconych...
Krzysztof Klimek
26.07.2013
Czy zamiast refaktury kosztów eksploatacyjnych możemy wystawić notę obciążeniową?...
Tomasz Krywan
26.07.2013
W jaki sposób należy odnotować zmianę nazwiska właścicielki karty wędkarskiej na tym dokumencie?
Janusz Jerzy
26.07.2013
Środowisko
Czy do wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego obowiązuje dołączanie wyłącznie...
Dorota Dorska-Havaris
26.07.2013
Budownictwo
Czy istnieje obowiązek sporządzania załącznika do rozliczenia ryczałtu za używanie prywatnego...
Małgorzata Niedźwiedzka
26.07.2013
Czy podatnik ma obowiązek naliczać z tytułu przekazania artykułów spożywczych podatek należny?...
Mariusz Jabłoński
26.07.2013
Niemcy kwestionują wynegocjowane w czerwcu porozumienie w sprawie ograniczenia emisji CO2 w...
PAP
26.07.2013
Środowisko
Jakie formularze należy złożyć zgłaszając prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki...
Michał Wojtas
26.07.2013
W I półroczu br. ceny materiałów budowlanych spadły średnio o 1,6 proc. wobec IV kwartału 2012 r. -...
PAP
26.07.2013
Budownictwo
Czy można przyjmować wpłaty gotówką za faktury wystawione na osoby fizyczne, przekraczające 15.000...
Tomasz Krywan
26.07.2013
Zdecydowana większość mieszkańców Warmii i Mazur jest zdania, że elektrownie wiatrowe są dobrym...
Łukasz Matłacz
26.07.2013
Środowisko
Czy przekraczając 60 dniowy termin płatności należy doliczyć odsetki do przychodów wierzyciela,...
Radosław Kowalski
26.07.2013
Czy podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą powinien się zarejestrować ponownie w celu...
Tomasz Krywan
26.07.2013
Czy na potrzeby nowo zakładanej działalności muszę założyć nowy rachunek bankowy?...
Paweł Ziółkowski
26.07.2013
Czy sporządzając cząstkowy bilans do banku na koniec marca muszę dokonać zapisów aktualizacyjnych...
Łukasz Zarzycki
26.07.2013